Profilbilde Kjærsti.jpg
Profilbilde Kjærsti.jpg
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) kjarsti.s.magnussen@uit.no +4777646983 Tromsø MH2 L.09.376

Magnussen, Kjærsti Stavnes


Studieadm.

Stillingsbeskrivelse


Studiekonsulent for etter- og videreutdanningene: 

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning (HEL-6317)

Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten (HEL-6308)

Fordypning i kognitiv atferdsterapi for barn og unge (HEL-6307)

Forebyggende helsearbeid rettet mot barn og unge (HEL-6319), høst 2019 tilbys emnet i Tromsø og Kirkenes

Videreutdanninger i foreldreveiledning (3-12 år) De utrolige årene (HEL-6316)

 

Arbeidsområder

MH2 L.09.376

Klikk for større kart