Inger Anna Bensnes


Rådgiver

Stillingsbeskrivelse

  • Studieadministrasjon spesialistutdanninger for tannleger
  • Studieveileder for Bachelor i tannpleie
  • Internasjonalisering - studentutveksling og avtaleportefølje
  • Generell saksbehandling og studieadministrative oppgaver                                               

 

 

 

Arbeidsområder

Studieveiledning