Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde HR-system


Osnes, Tone

Faggruppeleder Forskning og økonomi
Norges fiskerihøgskole

Helland, Harald Egilsrud

Faggruppeleder lønn. Nettskjema, Tidregistrering
Seksjon for lønn og personaltjenester NY

Nyvold, Ståle Berger

Rådgiver - faggruppe lønn
Seksjon for lønn og personaltjenester NY
NOBS 103B
+4777623232

Reigstad, Lina

Rådgiver
Seksjon for organisasjons- og personalutvikling NY

Klaussen, Matilde

Personalrådgiver ved IHO
Institutt for helse- og omsorgsfag

Normann Jacobsen, Ørjan

Faggruppeleder Variabel lønn og Reise
Seksjon for lønn og personaltjenester NY

Johnsen, Vanja B.

Rådgiver - Opprykk i vitenskapelige- og forskerstillinger
Seksjon for organisasjons- og personalutvikling NY