Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde HR-system


Helland, Harald Egilsrud

Faggruppeleder lønn. Nettskjema, Tidregistrering
Seksjon for personal og organisasjon
NOBS-bygget (Prestvannvegen 40) 214
+4777644997

Nyvold, Ståle Berger

Rådgiver - faggruppe lønn
Seksjon for personal og organisasjon
NOBS 103B
+4777623232

Steffenak, Kjersti

Rekruttering av ansatte - stipendiater
Seksjon for rekruttering

Høydal, Anne

Personal (HR- ansvarlig på delegasjon), Organisasjonsutvikling, leder- og medarbeiderutvikling, karriereutvikling
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak