Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Kvalitetssystem


Kanck-Jørgensen, Tore

Faggruppeleder for utdanning ved fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Anda, Nina Norum

administrativ koordinator for ph.d.-utdanningen
Seksjon for forskning og innovasjon

Yang, Nannan

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Jobber med:
Kvalitetssystem / Forskningsadministrasjon / Regelverk / Vakt og alarm / Molekylærbiologiske teknikker / PKR-metode / Proteinanalyse Forskningsinteresser:

Biospecimen quality, peptide and cancer


Amundsen, Hilde Beate

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak

Berntsen, Erlend

seniorrådgiver
Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet

Ytreberg, Jørgen

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Jurfak

Mikalsen, Øyvind Hjuring

Konstituert seksjonsleder - Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet
Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet

Woltering, Verena

Seniorrådgiver
Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet

Frantzen, Hilde-Gunn

Seniorrådgiver studiekvalitet
Enhet for administrative tjenester HSL

Lind, Eirik Gjessing

seniorrådgiver,utdanningsfeltet
Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet
Administrasjonsbygget B335
+4777625158

Lien, Robin

rådgiver studiekvalitet
Enhet for administrative tjenester HSL