Ingrid Hovda Lien


Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Seniorrådgiver utdanning ved Norges fiskerihøgskole.


 • Bjørn-Petter Finstad, Ragnhild Sandvoll, Ingrid Hovda Lien :
  Praksis som læringsform i studier uten profesjonstilknytning - utfordringer og muligheter
  Nordic Journal of STEM Education 2021 ARKIV / DOI
 • Mirjam Lukasse, Ingrid Hovda Lien, Sara Thommessen, Sosan McAuley, Marian Morrison :
  Oxytocin and emergency caesarean section in a mediumsized hospital in Pakistan: A cross-sectional study
  European Journal of Midwifery 2020 DOI
 • Monica Alterskjær Sundset, Ragnhild Sofie Sandvoll, Bjørn-Petter Finstad, Ingrid Hovda Lien, Torstein Låg :
  Praksis i ikke-profesjonsrettede utdanninger - hva sier forskningen?
  2024
 • Ingrid Hovda Lien :
  Indigenous movements in Guatemala and Bolivia- different experiences in making the multicultural democracy work
  2010
 • Ingrid Hovda Lien :
  From resistance to political power; Indigenous peoples demands for political power through decentralization and autonomy. The cases of Guatemala and Nicaragua
  2008
 • Ingrid Hovda Lien :
  From resistance to political power; Indigenous demands for political power through decentralization and autonomy
  2008
 • Ingrid Hovda Lien :
  Ciudadania multicultural; integracion o autonomia
  2008
 • Ingrid Hovda Lien :
  Problems of accountability in Guatemala - seen from an indigenous angle
  2008
 • Ingrid Hovda Lien :
  "From resistance to political power". Indigenous demands for political power through decentralization and autonomy. The cases of Guatemala and Nicaragua
  2008
 • Ingrid Hovda Lien :
  Om jord, folk, makt og autonomi. Utveier?
  2008
 • Ingrid Hovda Lien :
  Multicultural citizenship in Latin America: A comparative study of political conditions for indigenous people in Guatemala, Bolivia and Nicaragua
  2006
 • Ingrid Hovda Lien :
  Multicultural citizenship in Latin America; A comparative study of the political condition for the indigenous people in Guatemala, Bolivia and Nicaragua
  2006
 • Ingrid Hovda Lien :
  Antes, hoy y manana - experiencias como estudiantes Noruega en MCB2, algunos resultados de investigaciones
  2006

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Demokratiutvikling i flerkulturelle samfunn med en spesiell vekt på urfolks situasjon og rolle. Empirisk basert forskning knytta til rettigheter, institusjonsendringer, sivil samfunnet og demokratisering. Geografisk har min forskning vært knyttet til Latin Amerika, med spesiell fokus på Guatemala, Nicaragua og Bolivia, men har også deltatt i forskningsgrupper, seminarer o.l. knytta til samisk relaterte problemstillinger. Mitt prosjekt er administrert fra Samisk høgskole i Kautokeino.

  Undervisning

  Har undervist på statsvitenskap i politisk teori, internasjonal politikk og noe sammenlignende politikk