Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Forskningsrådet


Zamelczyk, Katarzyna (Kasia)

Seniorrådgiver innen ekstern finansiering av forskning
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Nilsen, Inge Waller

Rådgivning med særlig vekt på EU-finansiering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Bakkelund, Elisabeth Blix

seniorrådgiver innovasjon og entreprenørskap
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet