Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Forskningsrådet


Nilsen, Inge Waller

Rådgivning med særlig vekt på EU-finansiering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Bakkelund, Elisabeth Blix

seniorrådgiver
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet