Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Digitale læringsressurser


Stenersen, Mark

Seniorrådgiver: Grafisk Designer og rådgiver innen edTech, visuell kommunikasjon i nettbaserte løsninger og digital undervisning, MOOC utvikling, OpenedX og WordPress Sites.
Result

Pettersen, Mona

Digital partner, seniorrådgiver
Enhet for administrative tjenester HSL

Conzett, Philipp

Førstebibliotekar / Fagansvarleg for nordisk, finsk, kvensk og tysk
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Forskningsstøtte / Publiseringsstøtte / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsinfrastruktur / Open Access / Digitalisering / Digitale læringsressurser / Databaser / Litteratursøk / Biblioteksveiledning Forskningsinteresser:

Historisk (nordisk) språkvitskap, morfologi, leksikon, ordlaging

Norrønt, norsk språk, språkendring

Open vitskap, digital humaniora


Norvik, Catrine

Studieleder Bsc desentralisert sykepleie / Universitetslektor
Sykepleie Bsc i Tromsø
MÅLSELV NÆRINGSPARK
+4777625150

Furu, Rigmor

Førstelektor
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
MH2 U11.345
+4777646376
Jobber med:
Digitale læringsressurser / Fleksibel læring / IKT og læring / E-læring / Veiledning Forskningsinteresser:

Pedagogisk design/læringsdesign
Utdanningskvalitet
Pedagogisk bruk av teknologi
Digital utdanningsfaglig kompetanse
Læring i høyere utdanning

 


Bentzen, Karen Øien

Rådgiver i læringsfremmende teknologi, Digital partner. IT-avdelingen
Handelshøgskolen ved UiT

Hykkerud, Martin Kristoffer

Tjenesteformidler - Faggruppe for digitalt læringsmiljø
Seksjon for virksomhetsnære tjenester