Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Laboratoriearbeid


Devold, Hege

Avdelingsingeniør
Norges fiskerihøgskole

Merkel, Marie Føreid

Senioringeniør
Norges arktiske universitetsmuseum
TMU BOTANISK 117
+4777620794

Hovinen, Johanna

Overingeniør
Institutt for arktisk og marin biologi

Lagunes-Guillén, Anel Edith

Laboratorietekniker IBEM
Institutt for bygg, energi og materialteknologi