Marita Olsen


Senioringeniør

Stillingsbeskrivelse

Jeg er ansatt som senioringeniør ved Rettsgenetisk senter, med ansvar for daglige rutiner og oppfølging av drift i laboratoriet. Jeg har hovedsaklig oppgaver knyttet til rettsgenetisk analysearbeid i laboratoriegruppen, som f.eks. labarbeid, kvalitetsarbeid og opplæring av personell, men utfører også rapportering av analyseresultater. Videre er jeg utstyrsansvarlig ved avdelingen, og er også involvert i forskningprosjekter og veiledning av studenter.


 • Kirstin Janssen, Marthe Aune, Marita Olsen, Gunn-Hege Olsen, Thomas Berg :
  Biological stain collection – Absorbing paper is superior to cotton swabs
  Forensic Science International: Genetics Supplement Series 2019 ARKIV / DOI
 • Kirstin Janssen, Marita Olsen, Gunn-Hege Olsen, Marthe Aune, Thomas Berg :
  Validation of automated PCR-setup of the Quantifiler® Trio DNA Quantification kit on the Biomek® 4000 Laboratory Automation Workstation
  Forensic Science International: Genetics Supplement Series 2015 DOI
 • Franz Gruber, T Lamark, T Aanonli, MA Sovershaev, Marita Olsen, Tobias Gedde-dahl m.fl.:
  Selecting and deselecting imatinib-resistant clones: observations made by longitudinal, quantitative monitoring of mutated BCR-ABL
  Leukemia 2005
 • Kirstin Janssen, Marthe Aune, Marita Olsen, Gunn-Hege Olsen, Thomas Berg :
  Biological stain collection - absorbing paper is superior to cotton swabs
  2019
 • Kirstin Janssen, Marita Olsen, Gunn-Hege Olsen, Marthe Aune, Thomas Berg :
  VALIDATION OF AUTOMATED PCR SETUP OF THE QUANTIFILER® TRIO DNA QUANTIFICATION KIT ON THE BIOMEK® 4000 LABORATORY AUTOMATION WORKSTATION
  2015
 • Bjørn Skogen, Kirsti Hokland, Marita Olsen, Trond Flægstad, Svein Kolmannskog, Marit Hellebostad m.fl.:
  Quantitation of MRD in ALL by real-time PCR
  2001

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →