Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Biblioteksveiledning


Enger, Marit Bull

Fagansvarlig for kunsthistorie, landskapsarkitektur
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, sosialantropologi og religion
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Brynjulfsen, Tove

Bibliotekar
Avdeling for samlinger
UB 135.8
+4777645228

Aslaksen, Lise

Bibliotekar
Avdeling for samlinger

Conzett, Philipp

Førstebibliotekar / Fagansvarleg for nordisk, finsk, kvensk og tysk
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Forskningsstøtte / Publiseringsstøtte / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsinfrastruktur / Open Access / Digitalisering / Digitale læringsressurser / Databaser / Litteratursøk / Biblioteksveiledning Forskningsinteresser:

Historisk (nordisk) språkvitskap, morfologi, leksikon, ordlaging

Norrønt, norsk språk, språkendring

Open vitskap, digital humaniora


Aspaas, Per Pippin

Faggruppeleder for forsknings- publiseringsstøtte
Psykologi- og jusbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Biblioteksveiledning / Klassifikasjon / Litteratursøk / Brukerstøtte / Eldre arkiv / Forskningsstøtte / Open Access Forskningsinteresser:

Vitenskaps- og lærdomshistorie, særlig emner med tilknytning til det europeiske 1500-, 1600- og 1700-tallet

Bruken av latin på ulike samfunnsområder fra antikken til i dag

Edisjonsfilologi


Hansen, Elin

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger
MH B6. 015
+4777660788

Gustavsen, Anneliisa

Spesialbibliotekar musikk
Avdeling for samlinger
Krognessveien (Musikkkonservatoriet)
+4777660573

Malm, Inger-Mari

Hovedbibliotekar. Fagansvarlig musikk. Daglig leder Musikkbiblioteket UIT
Avdeling for samlinger
Krogness veien(Musikk-konservatoriet)
+4777660538

Revold, Siri Adelina

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger

+4777660457

Olsen, Leif Roger

Seksjonssjef for avdeling for samlinger
Avdeling for samlinger

Sivertsen, Ronald

Spesialbibliotekar og daglig leder
Avdeling for samlinger
L55 - Hammerfest
+4778450618

Rones, Torild Karine

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger
Narvik E2620
+4776966412

Klein, Andreas

Førstebibliotekar / Fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap, engelsk og klassiske fag
Avdeling for publikumstjenester
Jobber med:
Eldre samlinger / Arkiv / Biblioteksveiledning / Bibliotek / Informasjonskompetanse / Eldre arkiv / Ph.d. / Open Access / Oria / Forskningsstøtte / Digitalisering Forskningsinteresser:

bok- og bibliotekhistorie, sjeldne bøker og spesialsamlinger, tidlig nytid, vitenskapshistorie


Karpova, Anna

Universitetsbibliotekar, Stipendiat i bibliometri
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Databaser / Bibliotek / Biblioteksveiledning / Referanseverktøy / Publikumskontakt / Informasjonskompetanse / Litteratursøk / Forskningsstøtte Forskningsinteresser:

Bibliometri, vitenskapelig publisering, siteringsanalyse


Nordström, Linnea

Midlertidig Daglig leder NH-biblioteket
Avdeling for samlinger

Ribberholt, Mette Lysgård

Rådgiver Universitetsbiblioteket Campus Alta
Avdeling for samlinger
ALTA B152
+4778450337

Gaup, Sara Ellen

Universitetsbibliotekar / Fagansvarlig for samisk, kvensk og finsk, religionvitenskap og urfolksstudier
Avdeling for publikumstjenester

+4777645039