Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Veiledning


Jensen, May

Praksiskonsulent
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Grønvold, Natalie

Rådgiver for Finnmarksmodellen, Enhet for legeutdanning
Enhet for legeutdanning

Eckhoff, Christian

Førsteamanuensis (20%)
Institutt for klinisk medisin
Jobber med:
Forskergruppe / Studieplaner / Studiekvalitet / Emner / Forvaltning av forskningsdata / Opplæring / Statistikk / Undervisning / Veiledning / Årsplan / Kronikker / Forskningsformidling / Klinikk Forskningsinteresser:

Psykiske vansker og lidelser hos ungdom og unge voksne.

Psykiske vansker - folkehelse og epidemiologi. 

Psykosomatiske vansker. 

Smerter og psykiske vansker. 


Vordal, Thomas

Universitetslektor
Institutt for reiseliv og nordlige studier
Jobber med:
Undervisning / Veiledning

Strand, Tor Alvin

Seniorrådgiver
Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Havnegt 5 362
+4777058119

Kjærvik, Cato

Førsteamanuensis. 5. års praksis kirurgi/ortopedi - NLSH Vesterålen
Institutt for klinisk medisin
Jobber med:
Veiledning / Undervisning Forskningsinteresser:

PhD innen variasjon i helsetjenester for hoftebruddpasienter

Helsetjenesteforskning. Ortopedi. 


Estensen, Torstein Hole

Rådgiver
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Jobber med:
Refusjon / Veiledning

Overvåg, Grete

Hovedbibliotekar, fagansvarlig for helse- og omsorgsfag
Natur- og helsefagbiblioteket

Stock-Jørgensen, Ingvild

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
Ledelse og stab ved ITA

Ørntuvik, Christoffer André

N/A
Seksjon for forskning, utdanning og formidling IVT-fak
Jobber med:
Veiledning

das Neves, Carlos Gonçalo

Professor II
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Furu, Rigmor

Førstelektor
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
MH2 U11.345
+4777646376

Schille-Rognmo, Marthe

Universitetslektor og stipendiat IHO Narvik
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Jobber med:
Evaluering / Undervisning / Veiledning / Innkjøp / Innkjøper Forskningsinteresser:

STS, Ungdata, Kunnskapsproduksjon, Psykometri, Mental helse ungdom


Walberg, Renate Mari

seniorrådgiver lederstøtte
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Persen, Tone Iselin

Grafisk designer
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester

Thingelstad, Charlotte

Universitetslektor i musikkformidling
Musikkonservatoriet
Jobber med:
Undervisning / Veiledning Forskningsinteresser:

- Musikkformidling og entreprenørskap

- Tverrfaglighet musikk og drama

- Prestasjonsforberedelse

- Kommunikasjon med særlig vekt på nonverbale aspekter; stemme og kroppsspråk

 

Medlem av forskningsgruppene:

InOvation

Narrating the Postcolonial North

 


Ernstsen, Marita

Studiekonsulent førstelinjetjenesten og utdanning
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Westad, Christina

Digital Partner, Rådgiver i læringsfremmende teknologi
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling

Pettersen, Mona

Digital partner, seniorrådgiver
Enhet for administrative tjenester HSL

Johansen, Mayvi B.

Seniorrådgiver / forskerutdanningen
Enhet for administrative tjenester HSL

Johnsen, Jan Are Kolset

Nestleder forskning / Førsteamanuensis
Institutt for klinisk odontologi
Jobber med:
Statistikk / Undervisning / Veiledning Forskningsinteresser:

Helsekommunikasjon, sosial kognisjon, odontofobi/tannhelse


Anda, Erik Eik

Professor
Institutt for samfunnsmedisin
Jobber med:
Internasjonalt samarbeid / Kurs / Mobilitet / Prosjektledelse / Undervisning / Veiledning Forskningsinteresser:

Perinatal epidemiology, infectious diseases, environmental contaminants


Tvete, Nadia Arlette

Førstekonsulent - Eksamensgruppen
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk