Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Veiledning


Pettersen, Mona

Digital partner, seniorrådgiver
Enhet for administrative tjenester HSL

Johansen, Mayvi B.

Seniorrådgiver / forskerutdanningen
Enhet for administrative tjenester HSL

Anda, Erik Eik

Professor i global helse og epidemiologi
Institutt for samfunnsmedisin
Jobber med:
Internasjonalt samarbeid / Kurs / Mobilitet / Prosjektledelse / Undervisning / Veiledning Forskningsinteresser:

Perinatal epidemiology, registerforskning, global helse og miljøgifter


Jensen, May

Praksiskonsulent
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Stock-Jørgensen, Ingvild

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
Ledelse og stab ved ITA

Johnsen, Jan-Are Kolset

Professor / Nestleder forskning
Institutt for klinisk odontologi
Jobber med:
Statistikk / Undervisning / Veiledning Forskningsinteresser:

Helsekommunikasjon, sosial kognisjon, odontofobi/tannhelse


Walberg, Renate Mari

seniorrådgiver lederstøtte
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

das Neves, Carlos Gonçalo

Professor II
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Eckhoff, Christian

Førsteamanuensis (20%)
Institutt for klinisk medisin
Jobber med:
Forskergruppe / Studieplaner / Studiekvalitet / Emner / Forvaltning av forskningsdata / Opplæring / Statistikk / Undervisning / Veiledning / Årsplan / Kronikker / Forskningsformidling / Klinikk Forskningsinteresser:

Psykiske vansker og lidelser hos ungdom og unge voksne.

Psykiske vansker - folkehelse og epidemiologi. 

Psykosomatiske vansker. 

Smerter og psykiske vansker. 


Furu, Rigmor

Førstelektor
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
MH2 U11.345
+4777646376
Jobber med:
Digitale læringsressurser / Fleksibel læring / IKT og læring / E-læring / Veiledning Forskningsinteresser:

Pedagogisk design/læringsdesign
Utdanningskvalitet
Pedagogisk bruk av teknologi
Digital utdanningsfaglig kompetanse
Læring i høyere utdanning

 


Vordal, Thomas

Universitetslektor
Institutt for reiseliv og nordlige studier
Jobber med:
Undervisning / Veiledning

Kjærvik, Cato

Førsteamanuensis. 5. års praksis kirurgi/ortopedi - NLSH Vesterålen
Institutt for klinisk medisin
Jobber med:
Veiledning / Undervisning Forskningsinteresser:

PhD innen variasjon i helsetjenester for hoftebruddpasienter

Helsetjenesteforskning. Ortopedi. 


Thingelstad, Charlotte

Universitetslektor i musikkformidling
Musikkonservatoriet
Jobber med:
Undervisning / Veiledning Forskningsinteresser:

- Musikkformidling og entreprenørskap

- Tverrfaglighet musikk og drama

- Prestasjonsforberedelse

- Kommunikasjon med særlig vekt på nonverbale aspekter; stemme og kroppsspråk

 

Medlem av forskningsgruppene:

InOvation

Narrating the Postcolonial North

 


Tvete, Nadia Arlette

Eksamensgruppen
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Estensen, Torstein Hole

Rådgiver
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Jobber med:
Refusjon / Veiledning

Strand, Tor Alvin

Seniorrådgiver
Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Havnegt 5 362
+4777058119

Schille-Rognmo, Marthe

Universitetslektor og stipendiat IHO Narvik
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Jobber med:
Evaluering / Undervisning / Veiledning / Innkjøp / Innkjøper Forskningsinteresser:

STS, Ungdata, Kunnskapsproduksjon, Psykometri, Mental helse ungdom


Eriksen, Karin

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Jurfak

Persen, Tone Iselin

Grafisk designer
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester

Ernstsen, Marita

Studiekonsulent førstelinjetjenesten og utdanning
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Grønvold, Natalie

Rådgiver for Finnmarksmodellen, administrativ ansvarlig for MED-3950
Enhet for legeutdanning