Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Prosjektledelse


Perander, Trude

Seniorrådgiver og faggruppeleder
Institutt for helse- og omsorgsfag
Havnegata 5-7 252B
+4777058159

Gotliebsen, Melissa

Faggruppeleder studentrekruttering og marked
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester

Longva, Leif

Universitetsbibliotekar
Psykologi- og jusbiblioteket

Solberg, Janne Alfheim

Prosjektleder
Seksjon for rådgivning og forvaltning
Jobber med:
Prosjektledelse

das Neves, Carlos Gonçalo

Professor II
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Höper, Anje Christina

Forsker / Forskningsgruppeleder
Arbeidshelse, forskningsgruppe
Jobber med:
Prosjektledelse Forskningsinteresser:

Arbeidshelse og miljømedisin.

Forskjellige eksponeringer på arbeidsplassen (kulde, marine råvarer, nanopartikler, delkroppsvibrasjon), samt arbeidsinkludering og helsefremmende tiltak på arbeidsplassen.

Luftkvalitet og helse

 


Risan Johnsen, Hanne

Seniorrådgiver
Norges fiskerihøgskole
Jobber med:
Prosjektledelse

Walberg, Renate Mari

seniorrådgiver lederstøtte
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Bentsen, Hanne

Samfunnskontakt og leder av DigForsk AS
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Kirkenes
+4778450530

Wæhler, Turid Austin

Stipendiat (ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning) og rådgiver (ved Det helsevitenskapelige fakultet, i 100 % forskningspermisjon til mars 2023).
Institutt for språk og kultur
Jobber med:
Internasjonalt samarbeid / Prosjektledelse / Formidling/spredning / Forskerskole / Forskningsadministrasjon / Forskningssamarbeid / National Institutes of Health (NIH) / Nord-Sør-programmer og satsninger / Samarbeidsavtaler / Nettpublisering Forskningsinteresser:

Internasjonalt samarbeid, global helse, beredskap, helsesystemer, ressurspolitikk, Russland og tidligere Sovjetunionen. 


Tveito, Aase

Seniorrådgiver - Digitalisering
Seksjon for rådgivning og forvaltning

Niemi, Anja Roth

Forsker, fagleder forvaltningsarkeologi
Norges arktiske universitetsmuseum
Jobber med:
Prosjektledelse Forskningsinteresser:

Kontakter og interaksjon i forhistorien
Steinalder i nordlige Fennoskandia
Littisk teknologi
Endringer i materiell kultur og sosiale relasjoner
Gravskikk og etniske relasjoner i yngre jernalder
Utgravning og dokumentasjon


Eik Anda, Erik

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Jobber med:
Internasjonalt samarbeid / Kurs / Mobilitet / Prosjektledelse / Undervisning / Veiledning Forskningsinteresser:

Perinatal epidemiology, infectious diseases, environmental contaminants