Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Prosjektledelse


Longva, Leif

Universitetsbibliotekar
Psykologi- og jusbiblioteket

Niemi, Anja Roth

Forsker, fagleder forvaltningsarkeologi
Norges arktiske universitetsmuseum
Jobber med:
Prosjektledelse Forskningsinteresser:

Kontakter og interaksjon i forhistorien
Steinalder i nordlige Fennoskandia
Littisk teknologi
Endringer i materiell kultur og sosiale relasjoner
Gravskikk og etniske relasjoner i yngre jernalder
Utgravning og dokumentasjon


Tveito, Aase

Seniorrådgiver - Digitalisering
Seksjon for rådgivning og forvaltning

Anda, Erik Eik

Professor i global helse og epidemiologi
Institutt for samfunnsmedisin
Jobber med:
Internasjonalt samarbeid / Kurs / Mobilitet / Prosjektledelse / Undervisning / Veiledning Forskningsinteresser:

Perinatal epidemiology, registerforskning, global helse og miljøgifter


Risan Johnsen, Hanne

Seniorrådgiver
Enhet for administrative tjenester BFE
Jobber med:
Prosjektledelse

Walberg, Renate Mari

seniorrådgiver lederstøtte
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

das Neves, Carlos Gonçalo

Professor II
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Lie, Ivar

Seniorrådgiver, Faggruppe for samfunnskontakt, SEFU - Ansvarlig for Kandidatundersøkelsen UiT
Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet

+4778450145

Aarskog, Karine Nigar

Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Seksjon for kommunikasjon

Perander, Trude

Seniorrådgiver, faggruppeleder
Institutt for helse- og omsorgsfag

Bentsen, Hanne

Samfunnskontakt og leder av DigForsk AS
Seksjon for forskning og innovasjon
Kirkenes
+4778450530

Höper, Anje Christina

Forsker / Forskningsgruppeleder
Arbeidshelse, forskningsgruppe
Jobber med:
Prosjektledelse Forskningsinteresser:

Arbeidshelse og miljømedisin.

Forskjellige eksponeringer på arbeidsplassen (kulde, marine råvarer, nanopartikler, delkroppsvibrasjon), samt arbeidsinkludering og helsefremmende tiltak på arbeidsplassen.

Luftkvalitet og helse

 


Gotliebsen, Melissa

Faggruppeleder studentrekruttering og marked
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester