Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Opplæring


Hopmann, Karen

Universitetslektor i nevropsykologi / PhD stipendiat
Institutt for psykologi
Jobber med:
Opplæring / Undervisning Forskningsinteresser:

PhD-kandidat i prosjektet: Neuropsychological function, childhood trauma and vulnerability to depression - A 23-year follow-up study
 

 


Normann Jacobsen, Ørjan

Faggruppeleder Variabel lønn og Reise
Seksjon for personal og organisasjon

Hykkerud, Martin Kristoffer

Tjenesteformidler - Faggruppe for digitalt læringsmiljø
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Eckhoff, Christian

Førsteamanuensis (20%)
Institutt for klinisk medisin
Jobber med:
Forskergruppe / Studieplaner / Studiekvalitet / Emner / Forvaltning av forskningsdata / Opplæring / Statistikk / Undervisning / Veiledning / Årsplan / Kronikker / Forskningsformidling / Klinikk Forskningsinteresser:

Psykiske vansker og lidelser hos ungdom og unge voksne.

Psykiske vansker - folkehelse og epidemiologi. 

Psykosomatiske vansker. 

Smerter og psykiske vansker. 


Sommervik, Monica Christine

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
Alta B122
+4778450160

Maldonado, Andrés

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW
Seksjon for regnskap

Stock-Jørgensen, Ingvild

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
Ledelse og stab ved ITA

Walberg, Renate Mari

seniorrådgiver lederstøtte
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Odei, Derrick Kwame

Overingeniør/Institutt for Arktisk og Marin Biologi/ AMSE forskningsgruppe
Institutt for arktisk og marin biologi

Kondratyev, Timofey

Overingeniør
Institutt for medisinsk biologi

Engkvist, Yngve

Seniorrådgiver, ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Tobiassen, Ann Karin

Seniorrådgiver/Stipendiat
Result
Jobber med:
Kompetanseutvikling / Lederutvikling / Organisasjonsutvikling / Lederstøtte / Nettpublisering / Evaluering / Opplæring Forskningsinteresser:

Ledelsesforskning og organisasjonsvitenskap med vekt på forsknings- og utdanningsledelse i høyere utdanning


Fritzvold, Gunnar

Seniorrådgiver, Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon