Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Brukerstøtte


Løkse, Mariann Cecilie

Leder, Avdeling for publikumstjenester
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Arnesen, Jan Vidar

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
Seksjon for digitale basistjenester
Jobber med:
Lokal-IT / Brukerstøtte

Nilsen, Frode

Biblioteksystemansvarlig
Avdeling for samlinger

Kristensen, Espen Dybwad

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Amundsen, Hilde Beate

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak

Frantsvåg, Jan Erik

Universitetsbibliotekar/Open Access-rådgiver
Psykologi- og jusbiblioteket
Jobber med:
Brukerstøtte / Open Access / Internasjonalt samarbeid Forskningsinteresser:

Open Access-publisering, forretningsmodeller for Open Access-publisering, hva som skal til for å få forfattere til å velge Open Access, publiseringsfond


Askheimer, Maria Ulrika

Rådgiver
Avdeling for samlinger
UB 2.etg.
+4777646132

Karlsen, Grethe

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Aspaas, Per Pippin

Faggruppeleder for forsknings- publiseringsstøtte
Psykologi- og jusbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Biblioteksveiledning / Klassifikasjon / Litteratursøk / Brukerstøtte / Eldre arkiv / Forskningsstøtte / Open Access Forskningsinteresser:

Vitenskaps- og lærdomshistorie, særlig emner med tilknytning til det europeiske 1500-, 1600- og 1700-tallet

Bruken av latin på ulike samfunnsområder fra antikken til i dag

Edisjonsfilologi


Skogvang, Hege

Rekruttering av ansatte
Seksjon for rekruttering
Teorifagbygget Hus 5 TEO-H4 4.561
+4777623231

Øieroset, Bengt

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger

Mikalsen, Karl-Erlend

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
ADM B.223
+4777646158

Maldonado, Andrés

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW
Seksjon for regnskap

Hansen, Tommy Skum

Webdesign, Grafisk design, foto, video
Seksjon for kommunikasjon

Sommervik, Monica Christine

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
Alta B122
+4778450160

Grenersen, Sivert Martin

Rådgiver
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

Langseth, Kjell-Roald

REK-portalen for Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (https://rekportalen.no)
Regional etisk komité
Jobber med:
Brukerstøtte / Arkiv / IT-tjenester

Andersen, Elisabeth

Seniorrådgiver og faggruppeleder fravær og refusjoner
Seksjon for personal og organisasjon

Lunde, Jon-Are

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Hansen, Henning

Førstebibliotekar / fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap og klassiske fag.
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Arkiv / Eldre samlinger / Bibliotek / Ph.d. / Informasjonskompetanse / Lån / Brukerstøtte / Digitalisering / Open Access / Eldre arkiv / Litteratursøk / Forskningsstøtte / Forvaltning av forskningsdata Forskningsinteresser:

Bok- och bibliotekshistoria, läsningshistoria, 1800-tal, läs- och skrivkunnighet, litteratursociologi, demokratiseringsprocesser, mediakonsumtion, digital humaniora etc. 


Fritzvold, Gunnar

Seniorrådgiver, Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon