Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Brukerstøtte


Arnesen, Jan Vidar

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
Seksjon for digitale basistjenester
Jobber med:
Lokal-IT / Brukerstøtte

Nilsen, Frode

Biblioteksystemansvarlig
Avdeling for samlinger

Kristensen, Espen Dybwad

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Amundsen, Hilde Beate

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak

Frantsvåg, Jan Erik

Universitetsbibliotekar/Open Access-rådgiver
Psykologi- og jusbiblioteket
Jobber med:
Brukerstøtte / Open Access / Internasjonalt samarbeid Forskningsinteresser:

Open Access-publisering, forretningsmodeller for Open Access-publisering, hva som skal til for å få forfattere til å velge Open Access, publiseringsfond


Askheimer, Maria Ulrika

Seniorrådgiver
Avdeling for samlinger
UB 2.etg.
+4777646132

Hansen, Per Frank

Produksjon, støtte og rådgivning innen bruk av multimedia og informasjons teknologi
Result

Karlsen, Grethe

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Aspaas, Per Pippin

Faggruppeleder for forsknings- publiseringsstøtte
Psykologi- og jusbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Biblioteksveiledning / Klassifikasjon / Litteratursøk / Brukerstøtte / Eldre arkiv / Forskningsstøtte / Open Access Forskningsinteresser:

Vitenskaps- og lærdomshistorie, særlig emner med tilknytning til det europeiske 1500-, 1600- og 1700-tallet

Bruken av latin på ulike samfunnsområder fra antikken til i dag

Edisjonsfilologi


Skogvang, Hege

Rekruttering av ansatte
Seksjon for rekruttering
Teorifagbygget Hus 5 TEO-H4 4.561
+4777623231

Øieroset, Bengt

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger

Mikalsen, Karl-Erlend

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
ADM B.223
+4777646158

Maldonado, Andrés

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW
Seksjon for økonomi NY

Opland, Benjamin

Avdelingsingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Hansen, Tommy Skum

Webdesign, Grafisk design, foto, video
Seksjon for kommunikasjon

Sommervik, Monica Christine

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
Alta B122
+4778450160

Grenersen, Sivert Martin

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Jurfak

Langseth, Kjell-Roald

REK-portalen for Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (https://rekportalen.no)
Regional etisk komité
Jobber med:
Brukerstøtte / Arkiv / IT-tjenester

Andersen, Elisabeth

Seniorrådgiver ved Seksjon for lønn og personaltjenester
Seksjon for lønn og personaltjenester NY

Lunde, Jon-Are

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Hansen, Henning

Førstebibliotekar
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Arkiv / Eldre samlinger / Bibliotek / Ph.d. / Informasjonskompetanse / Lån / Brukerstøtte / Digitalisering / Open Access / Eldre arkiv / Litteratursøk / Forskningsstøtte / Forvaltning av forskningsdata Forskningsinteresser:

Bok- och bibliotekshistoria, läsningshistoria, historisk kartografi m.m. 


Fritzvold, Gunnar

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon