Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Brukerstøtte


Nilsen, Frode

Biblioteksystemansvarlig
Avdeling for samlinger

Sommervik, Monica Christine

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
Alta B122
+4778450160

Maldonado, Andrés

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW
Seksjon for regnskap

Langseth, Kjell-Roald

REK-portalen for Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (https://rekportalen.no)
Regional etisk komité
Jobber med:
Brukerstøtte / Arkiv / IT-tjenester

Andersen, Elisabeth

Seniorrådgiver og faggruppeleder fravær og refusjoner
Seksjon for personal og organisasjon

Arnesen, Jan Vidar

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
Seksjon for digitale basistjenester
Jobber med:
Lokal-IT / Brukerstøtte

Hansen, Henning

Førstebibliotekar / fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap og klassiske fag.
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Arkiv / Eldre samlinger / Bibliotek / Ph.d. / Informasjonskompetanse / Lån / Brukerstøtte / Digitalisering / Open Access / Eldre arkiv / Litteratursøk / Forskningsstøtte / Forvaltning av forskningsdata Forskningsinteresser:

Bok- och bibliotekshistoria, läsningshistoria, 1800-tal, läs- och skrivkunnighet, litteratursociologi, demokratiseringsprocesser, mediakonsumtion, digital humaniora etc. 


Kristensen, Espen Dybwad

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Karlsen, Grethe

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Skogvang, Hege

Rekruttering av ansatte
Seksjon for rekruttering
Teorifagbygget Hus 5 TEO-H4 4.561
+4777623231

Grenersen, Sivert Martin

Rådgiver
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

Løkse, Mariann Cecilie

Leder, Avdeling for publikumstjenester
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Stenersen, Mark

Seniorrådgiver: Grafisk Designer og rådgiver i visuell kommunikasjon i nettbaserte løsninger og digital undervisning.
Result

Askheimer, Maria Ulrika

Rådgiver
Avdeling for samlinger
UB 2.etg.
+4777646132

Hansen, Tommy

Webdesign, Grafisk design, foto, video
Seksjon for kommunikasjon

Frantsvåg, Jan Erik

Universitetsbibliotekar/Open Access-rådgiver
Psykologi- og jusbiblioteket
Jobber med:
Brukerstøtte / Open Access / Internasjonalt samarbeid Forskningsinteresser:

Open Access-publisering, forretningsmodeller for Open Access-publisering, hva som skal til for å få forfattere til å velge Open Access, publiseringsfond


Lunde, Jon-Are

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Aspaas, Per Pippin

Faggruppeleder for forsknings- publiseringsstøtte
Psykologi- og jusbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Biblioteksveiledning / Klassifikasjon / Litteratursøk / Brukerstøtte / Eldre arkiv / Forskningsstøtte / Open Access Forskningsinteresser:

Vitenskaps- og lærdomshistorie, særlig emner med tilknytning til det europeiske 1500-, 1600- og 1700-tallet

Bruken av latin på ulike samfunnsområder fra antikken til i dag

Edisjonsfilologi


Øieroset, Bengt

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger

Mikalsen, Karl-Erlend

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
ADM B.223
+4777646158

Fritzvold, Gunnar

Seniorrådgiver, Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
Mellomveien
+4777644396