Bilde av Frantsvåg, Jan Erik
Bilde av Frantsvåg, Jan Erik
Psykologi- og jusbiblioteket jan.e.frantsvag@uit.no +4777644950 99506207 (+47) 995 06 207 Her finner du meg

Jan Erik Frantsvåg


Universitetsbibliotekar/Open Access-rådgiver

Stillingsbeskrivelse

Arbeider med Open Access og deltar aktivt i flere prosjekter og tjenester.

Har tidligere hatt disse oppgavene innenfor samme fagområde:

 • Hovedansvarlig for administrasjon og saksbehandling vedrørende UiTs publiseringsfond.
 • Medlem av DOAJ Advisory Board
 • Deltaker i konsortiet som utarbeidet OA Diamond-rapporten for Science Europe 
 • Leder av styret for SPARC Europe
 • Har deltatt som delprosjektleder i Nordbib-prosjektet NOAP, som skal legge til rette for Open Access i Norden. Ansvar for å beskrive forretningsmodeller for Open Access-tidsskrifter.
 • Arbeid innenfor Munin med oppgaver innen videreutvikling av Munin, brukerstøtte overfor studenter og ansatte.
 • 2008–2010 prosjektleder for NORA (Norwegian Open Research Archives) som er et nasjonalt prosjekt finansiert av KD. NORAs oppgaver ble fra 01.01.11 overført til det nasjonale organet CRIStin.
 • Har deltatt i det EU-finansierte prosjektet OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) som skal skape en infrastruktur som gjør det mulig for forskerne å oppfylle sine forpliktelser med hensyn til Open Access (krav i ca 20 % av kontraktene - «special clause 39») under FP7. Har også deltatt i FP7-prosjektet OpenAIREplus som er en videreutvikling som skal se på Open Access til forskningsdata.
 • Medlem av CRIStins nasjonale ekspertgruppe om Open Access
 • Norsk medlem av redaksjonen i ScieCom Info, et Open Access-tidsskrift om Open Access i Norden og Baltikum.
 • Har deltatt i prosjektet RoMEO for Norge, finansiert av ABM-U (2010) og Nasjonalbiblioteket (2011) sammen med UiB, Høgskolen i Telemark og (fra 2011) Cristin. Prosjektet har innhentet informasjon om egenarkiveringspolicyer hos norske utgivere og utgivelser, og besørget informasjonen lagt inn i Sherpa/RoMEO slik at den lett kan gjenbrukes, også av ulike datasystemer.

Foredrar gjerne om Open Access og beslektede emner på forespørsel, og skriver om temaet i ulike tidsskrifter, også vitenskapelige.


 • Jan Erik Frantsvåg :
  Diamond Open Access in Norway 2017–2020
  Publications 2022 ARKIV / DATA / DOI
 • Jan Erik Frantsvåg, Tormod Eismann Strømme :
  Few Open Access Journals Are Compliant with Plan S
  Publications 2019 ARKIV / OMTALE / DATA / DOI
 • Jan Erik Frantsvåg :
  The DOAJ Spring Cleaning 2016 and What Was Removed — Tragic Loss or Good Riddance?
  Publications 2019 ARKIV / DATA / DOI
 • Jan Erik Frantsvåg :
  The DIAMAS Landscape Report
  2024 ARKIV
 • Jan Erik Frantsvåg :
  The DIAMAS Landscape Report – with an Irish lilt
  2024 ARKIV
 • Jan Erik Frantsvåg :
  The DIAMAS Project: A presentation to the NUAS Libraries seminar [WEBINAR]
  2024 ARKIV
 • Jan Erik Frantsvåg :
  Om En sjøens helt, men også om mer glemte krigsseilerromaner
  Bob : Bok og bibliotek 2023 FULLTEKST / ARKIV
 • Jan Erik Frantsvåg, Oscar Westlund, Craig Aaen-Stockdale :
  Vi har forlatt redaksjonsrådet i Publications
  Khrono.no 27. mars 2023 OMTALE / FULLTEKST / ARKIV
 • Jan Erik Frantsvåg, Janne Pölönen, Elina Pylvänäinen, Anna-Kaarina Linna :
  Diamond future of open access
  15. februar 2023 ARKIV / FULLTEKST
 • Jan Erik Frantsvåg :
  En stor uutnyttet kunnskapsressurs
  Bob : Bok og bibliotek 2023 ARKIV / FULLTEKST
 • Jan Erik Frantsvåg :
  I akademia skal man visst ikke vektlegge effektivt arbeid
  Morgenbladet 19. desember 2023 ARKIV / FULLTEKST
 • Iva Melinščak Zlodi, Milica Ševkušić, Jadranka Stojanovski, Jan Erik Frantsvåg, Ignasi Labastida i Juan, Virginia De Pablo Llorente m.fl.:
  APCs in a diamond wonderland: the profile of APC journals in countries with predominantly diamond publishing ecosystems.
 • Jan Erik Frantsvåg :
  Diamond is a scholar’s best friend. Diamond journals and the DIAMAS project.
  2022 ARKIV / OMTALE
 • Jan Erik Frantsvåg :
  Open Access-publisering. Noen refleksjoner og poenger til Høgskolen i Østfold
  2022 ARKIV
 • M. Bargheer, Jeroen Bosman, Drahomira Cupar, Jan Erik Frantsvåg, Tabea Klaus, Bianca Kramer m.fl.:
  IPSP Scoping Report
 • Jan Erik Frantsvåg :
  Alchemists needed, to transform bronze to gold!
  Nordic Perspectives on Open Science 13. september 2022 ARKIV / DOI
 • Jan Erik Frantsvåg :
  OA diamond study. Compliance for Nordic OA journals
  2021 ARKIV
 • Jan Erik Frantsvåg :
  Some pitfalls of OA discussions – an opinion piece
  Nordic Perspectives on Open Science 2021 ARKIV / DOI
 • Jeroen Bosman, Jan Erik Frantsvåg, Bianca Kramer, Pierre-Carl Langlais, Vanessa Proudman :
  The OA Diamond Journals Study. Part 1: Findings
 • Arianna Becerril, Lars Bjørnshauge, Jeroen Bosman, Jan Erik Frantsvåg, Bianca Kramer, Pierre-Carl Langlais m.fl.:
  The OA Diamond Journals Study. Part 2: Recommendations
 • Jan Erik Frantsvåg :
  Jeg er bekymret for (tids)Plan S
  Khrono.no 10. mars 2019 ARKIV / FULLTEKST
 • Jan Erik Frantsvåg :
  OJS is not enough
  2019 OMTALE / ARKIV
 • Trude Eikebrokk, Aysa Ekanger, Katherine Jaramillo Fonn, Jan Erik Frantsvåg, obiajulu Odu :
  Some highlights from the PKP 2019 International Scholarly Publishing Conference
  Nordic Perspectives on Open Science 2019 ARKIV / DOI
 • Jan Erik Frantsvåg :
  The Open Access Landscape – an overview
  2019 ARKIV / OMTALE
 • Jan Erik Frantsvåg :
  Uklart om Open Access
  Morgenbladet 27. juli 2018 ARKIV / FULLTEKST
 • Jan Erik Frantsvåg :
  Frantsvåg om åpen publisering: For tidlig å slå på stortromma
  Khrono.no 14. september 2018 ARKIV / FULLTEKST
 • Jan Erik Frantsvåg :
  Hva «Plan S» egentlig koster
  Khrono.no 10. september 2018 ARKIV / FULLTEKST
 • Leif Longva, Jan Erik Frantsvåg, Bård Smedsrød :
  Plan S og implementering
  Khrono.no 05. november 2018 ARKIV / FULLTEKST
 • Erik Lieungh, Jan Erik Frantsvåg :
  Hey, what’s this Plan S everyone is talking about?
  08. oktober 2018 FULLTEKST
 • Bård Smedsrød, Leif Longva, Jan Erik Frantsvåg :
  Voldsom sløsing med offentlige penger i vitenskapelig publisering
  Dagens næringsliv 28. februar 2018 ARKIV
 • Jan Erik Frantsvåg :
  How to become top of the class in OA
  2017 ARKIV / OMTALE
 • Jan Erik Frantsvåg :
  Tafatt og «tatlete» fra granskingsutvalget
  Khrono.no 08. mai 2017 ARKIV / FULLTEKST
 • Jan Erik Frantsvåg :
  The setback danger of offsetting
 • Jan Erik Frantsvåg :
  Norsken er ute – i det minste i medisinfaget!
  Khrono.no 23. april 2017 FULLTEKST / OMTALE / ARKIV
 • obiajulu Odu, Aysa Ekanger, Jan Erik Frantsvåg :
  PKP OJS at a Norwegian university: Challenges and Solutions
  2017 ARKIV
 • Aysa Ekanger, Jan Erik Frantsvåg, stein HØydalsvik :
  Bibliotek som utgiver: Septentrio Academic Publishing
  2017 ARKIV
 • Jan Erik Frantsvåg :
  Open Access – noen aspekter
  2016 ARKIV
 • Jan Erik Frantsvåg :
  Har vi råd til å betale for å publisere - har vi råd til å la være?
  2016 ARKIV
 • Jan Erik Frantsvåg :
  Open Access – hva er det, og hvorfor?
  2016 ARKIV
 • Jan Erik Frantsvåg :
  The metric wave
  2016 ARKIV
 • Jan Erik Frantsvåg :
  Divergerende oppfatninger om Open Access: Pådriveren: «Innholdet blir tilgjengelig for langt flere enn gjennom tradisjonell publisering»
  Forskningspolitikk 2016 FULLTEKST
 • Jan Erik Frantsvåg :
  Misvisende om tidsskrifter
  Dagens næringsliv 09. februar 2016 ARKIV
 • Jan Erik Frantsvåg :
  “Let us get rid of the publishers – Let us do this ourselves” (part 1)
 • Jan Erik Frantsvåg :
  “Let us get rid of the publishers – Let us do this ourselves” (part 2)
 • Jan Erik Frantsvåg :
  Får flere fiktive forfattere
  Dagens næringsliv 25. januar 2016 ARKIV / FULLTEKST
 • Jan Erik Frantsvåg :
  On The Norwegian Road to Open Access
  2015 ARKIV
 • Jan Erik Frantsvåg :
  Open Access. Presentation to the Institute of Marine Research
  2015 ARKIV
 • Jan Erik Frantsvåg :
  Going for True Gold: Why the Norwegian Research Council is Taking a Stand Against Hybrid OA Journals – A guest post by Jan Erik Frantsvåg
 • Jan Erik Frantsvåg :
  Flipping Norway
 • Jan Erik Frantsvåg :
  Large sums are going from research to publishers instead of being used to further research – What can we do about it?

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Open Access-publisering, forretningsmodeller for Open Access-publisering, hva som skal til for å få forfattere til å velge Open Access, publiseringsfond

  Undervisning

  Underviste i emnet DOK-1010 Dokument- og medieteori - 10 stp V-2013