Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi


   

Våre satsningsområder er marine ressurser, klima og miljø, og et konkurransedyktig og innovativt næringsliv.

Vi utvikler kompetanse for bærekraftig bruk av marine ressurser nasjonalt og internasjonalt, og jobber for å utvikle ny kunnskap om klima, miljø og ressursutnytting i Arktis. I tillegg vil vi bidra til en bærekraftig utvikling av et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Sentralt i vår virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor våre forsknings- og utdanningstilbud.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er den organisatoriske og administrative plattformen for tre institutter; Norges fiskerihøgskoleInstitutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen ved UiT.

Ansatte ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi:
[Loading...]

Siste nyheter

Kan teknologi fortelle hvorfor vi liker natur?

Teknologi gjør det enkelt å innhente mye informasjon. Informasjonen kan vi bruke til... Les nyhetssaken

Slik forebygger UiT koronasmitte

Dette gjør UiT for at semesterstart skal bli en trygg og fin opplevelse for studentene.Les nyhetssaken

Friday Night with Prestige: Online film screening of "Picture a Scientist"

Prestige Project is hosting an online screening of the film "Picture a Scientist". The link will ... Les nyhetssaken


Arrangementer


Hvordan kan jeg drive med undervisning på et hybrid høstsemester?

19. aug     09:00     Zoom     Online    

Ordinært møte i kommisjonen

20. aug     09:00     Lakselv     Annet    

Sannhets- og forsoningskommisjonen i Børselv

21. aug     14:30     Kvensk Institutt, Børselv     Tromsø, Annet    

Interaktiv undervisning i Zoom

25. aug     09:15     Zoom     Online    

R course for beginners

25. aug     13:00     BFE D-110     Tromsø