Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi


   

Våre satsningsområder er marine ressurser, klima og miljø, og et konkurransedyktig og innovativt næringsliv.

Vi utvikler kompetanse for bærekraftig bruk av marine ressurser nasjonalt og internasjonalt, og jobber for å utvikle ny kunnskap om klima, miljø og ressursutnytting i Arktis. I tillegg vil vi bidra til en bærekraftig utvikling av et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Sentralt i vår virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor våre forsknings- og utdanningstilbud.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er den organisatoriske og administrative plattformen for tre institutter; Norges fiskerihøgskoleInstitutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen ved UiT.

Blogg: BFE Backstage

Ansatte ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi:


Arrangementer


Sannhets- og forsoningskommisjonen på Kunesdagan

29. juli     14:30     Kunes     Annet    

Kommisjonen på Olavsfestdagene i Trondheim

30. juli     12:00     Trondheim     Annet    

Sannhets- og forsoningskommisjonen på Márkomeannu 2021

31. juli     13:45     Gállogieddi, Evenskjer     Digitalt, Annet    

Ordinært møte i kommisjonen

12. august     09:00     Opaker gård     Annet    

Rektors åpningsarrangement Narvik

18. august     14:00     Narvik Kulturhus     Narvik