Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi


   

Våre satsningsområder er marine ressurser, klima og miljø, og et konkurransedyktig og innovativt næringsliv.

Vi utvikler kompetanse for bærekraftig bruk av marine ressurser nasjonalt og internasjonalt, og jobber for å utvikle ny kunnskap om klima, miljø og ressursutnytting i Arktis. I tillegg vil vi bidra til en bærekraftig utvikling av et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Sentralt i vår virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor våre forsknings- og utdanningstilbud.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er den organisatoriske og administrative plattformen for tre institutter; Norges fiskerihøgskoleInstitutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen ved UiT.

Blogg: BFE Backstage

Ansatte ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi:


Arrangementer


Prøveforelesning - MSc in Marine Coastal Development Sanna Matsson

4. mar     10:15     Strømmes fra store auditorium (E-101), NFH-bygget     Digitalt    

Disputas - MSc in Marine Coastal Development Sanna Matsson

4. mar     12:15     Strømmes fra Store auditorium (E-101), NFH-bygget     Digitalt    

Interaktiv undervisning i Zoom

5. mar     10:15     Zoom     Digitalt    

Havforskningstiåret og Arven etter Nansen

10. mar     19:00     Norges arktiske universitetsmuseum     Tromsø    

Trial lecture - MSc in Marine Microbiology Tobias Vonnahme

11. mar     09:15     Strømmes fra Store auditorium (E-101), NFH-bygget     Digitalt