Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi


English flag   

Våre satsningsområder er marine ressurser, klima og miljø, og et konkurransedyktig og innovativt næringsliv.

Vi utvikler kompetanse for bærekraftig bruk av marine ressurser nasjonalt og internasjonalt, og jobber for å utvikle ny kunnskap om klima, miljø og ressursutnytting i Arktis. I tillegg vil vi bidra til en bærekraftig utvikling av et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Sentralt i vår virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor våre forsknings- og utdanningstilbud.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er den organisatoriske og administrative plattformen for tre institutter; Norges fiskerihøgskoleInstitutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen ved UiT.

Blogg: BFE Backstage

Ansatte ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi:


Arrangementer


Prøveforelesning - MSc in Biotechnology Edda Marie Rainer

30. juni     10:15     Strømmes fra Store auditorium (E-101), NFH-bygget     Digitalt, Tromsø    

Disputas - MSC in Biotechnology Edda Marie Rainer

30. juni     12:15     Strømmes fra Store auditorium (E-101), NFH-bygget     Digitalt, Tromsø    

Sannhets og forsoningskommisjonen deltar på Samekonferansen

11. august     13:00     Váhčir/Gällivare, Sverige     Digitalt, Annet    

Her møter du UiT på Arendalsuka

16. august     09:00     Arendal     Digitalt, Annet    

Ordinært kommisjonsmøte

17. august     09:00     Finland     Annet