Foto: Edvard Kristiansen-Edvardk.com

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi


English flag   

Våre satsningsområder er marine ressurser, klima og miljø, og et konkurransedyktig og innovativt næringsliv.

Vi utvikler kompetanse for bærekraftig bruk av marine ressurser nasjonalt og internasjonalt, og jobber for å utvikle ny kunnskap om klima, miljø og ressursutnytting i Arktis. I tillegg vil vi bidra til en bærekraftig utvikling av et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Sentralt i vår virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor våre forsknings- og utdanningstilbud.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er den organisatoriske og administrative plattformen for tre institutter; Norges fiskerihøgskoleInstitutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen ved UiT.

Ansatte ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi:




[Loading...]


Arrangementer


Need help with anything code related? Research software office hour

6. desember     13:00     Modulbygget A 209     Tromsø    

TODOS Christmas Gala

7. desember     18:00     Maskinverkstedet, Nordøstpassasjen 49, 9008 Tromsø     Tromsø    

TODOS Christmas Gala

7. desember     18:00     Maskinverkstedet, Nordøstpassasjen 49, 9008 Tromsø     Tromsø    

Disputation and trial lecture - Emma Frances Vogel

8. desember     10:15     Store auditorium, E-101, NFH-bygget     Digitalt, Tromsø    

Prøveforelesning og disputas - M.A. in Public Economy Le Thi Thanh Ngan

8. desember     12:45     All digital     Digitalt, Tromsø