Foto: Audun Rikardsen

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi


   

Våre satsningsområder er marine ressurser, klima og miljø, og et konkurransedyktig og innovativt næringsliv.

Vi utvikler kompetanse for bærekraftig bruk av marine ressurser nasjonalt og internasjonalt, og jobber for å utvikle ny kunnskap om klima, miljø og ressursutnytting i Arktis. I tillegg vil vi bidra til en bærekraftig utvikling av et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Sentralt i vår virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor våre forsknings- og utdanningstilbud.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er den organisatoriske og administrative plattformen for tre institutter; Norges fiskerihøgskoleInstitutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen ved UiT.

Ansatte ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi:
[Loading...]

Siste nyheter

Er du opptatt av bærekraft når du skal velge studium i 2020?

UiT har utdanninger der du kan lære om livet på jorda og i havet, og hvordan vi kan s... Les nyhetssaken

Ny innsikt i laksens immunforsvar

Ein ny doktorgrad ved Noregs fiskerihøgskule ved UiT visar at auka kunnskap om laksens imm... Les nyhetssaken

Launch of the DocEnhance project: skills training in PhD programmes

Responding to the need of bridging the skills gap between research employment in academia and bey... Les nyhetssaken


Arrangementer


Universell utforming av digitale dokumenter og på nett

27. apr     12:15     Zoom     Online    

Studentevaluering av fagemner med Canvas og Nettskjema

28. apr     10:15     Skype for Business https://meet.s1.l.uhad.no/uit/meet/nora.maclaren/0VHWY2L3     Online    

Seminar for undervisere ved NFH

29. apr     12:00     Linken     Tromsø    

Prosjektverksted med Forskningsrådet

30. apr     09:00     Haldde     Alta    

Sannhets- og forsoningskommisjonen: Åpent møte i Tysfjord

12. mai     18:00     Tysfjord     Annet