Foto: Edvard Kristiansen-Edvardk.com

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi


   

Våre satsningsområder er marine ressurser, klima og miljø, og et konkurransedyktig og innovativt næringsliv.

Vi utvikler kompetanse for bærekraftig bruk av marine ressurser nasjonalt og internasjonalt, og jobber for å utvikle ny kunnskap om klima, miljø og ressursutnytting i Arktis. I tillegg vil vi bidra til en bærekraftig utvikling av et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Sentralt i vår virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor våre forsknings- og utdanningstilbud.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er den organisatoriske og administrative plattformen for tre institutter; Norges fiskerihøgskoleInstitutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen ved UiT.

Blogg: BFE Backstage

Ansatte ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi:


Arrangementer


Lansering av tilstandsrapport: Arktisk tundra

11. mai     09:00     Strømmes på Facebook     Digitalt    

Sannhets- og forsoningskommisjonen møter Skogfinneforeningen

11. mai     18:00     Digitalt     Digitalt    

Sannhets- og forsoningskommisjonen åpent møte (Zoom)

20. mai     18:00     Zoom og YouTube     Digitalt    

Rábas čoahkkin Kárášjogas/Åpent møte i Karasjok

1. jun     18:00     Kárášjohka/Karasjok     Annet    

Ordinært møte i kommisjonen

2. jun     09:00     Digitalt     Digitalt