Foto: Edvard Kristiansen-Edvardk.com

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi


English flag   

Våre satsningsområder er marine ressurser, klima og miljø, og et konkurransedyktig og innovativt næringsliv.

Vi utvikler kompetanse for bærekraftig bruk av marine ressurser nasjonalt og internasjonalt, og jobber for å utvikle ny kunnskap om klima, miljø og ressursutnytting i Arktis. I tillegg vil vi bidra til en bærekraftig utvikling av et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Sentralt i vår virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor våre forsknings- og utdanningstilbud.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er den organisatoriske og administrative plattformen for tre institutter; Norges fiskerihøgskoleInstitutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen ved UiT.

Blogg: BFE Backstage

Ansatte ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi:


Arrangementer


Open Q&A Session for all users of Saga, Fram, Betzy & NIRD – March 30th

30. mars     13:00     https://uit.zoom.us/j/63238817048?pwd=Z0NsSkxJb0JqeEZ2NENVZE5LY0RkQT09     Digitalt    

Effektive læringsstrategier til eksamen (Gratis, kun for BFE-studenter)

12. april     14:00     https://uit.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=bd321250-2109-4479-b460-afc80082a0f4     Tromsø, Alta, Harstad, Narvik    

CRAFT & ENCODE present: Screening of Ridley Scott's Blade Runner (USA 1982)

12. april     18:00     Verdensteatret Cinematek Tromsø     Tromsø    

Kommisjonsmøte

13. april     09:00     Oslo     Annet    

HPC On-boarding for new users of Saga, Betzy or Fram

18. april     09:00     Zoom     Digitalt