Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi


   

Våre satsningsområder er marine ressurser, klima og miljø, og et konkurransedyktig og innovativt næringsliv.

Vi utvikler kompetanse for bærekraftig bruk av marine ressurser nasjonalt og internasjonalt, og jobber for å utvikle ny kunnskap om klima, miljø og ressursutnytting i Arktis. I tillegg vil vi bidra til en bærekraftig utvikling av et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Sentralt i vår virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor våre forsknings- og utdanningstilbud.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er den organisatoriske og administrative plattformen for tre institutter; Norges fiskerihøgskoleInstitutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen ved UiT.

Blogg: BFE Backstage

Ansatte ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi:


Arrangementer


Oktoberfest!

23. oktober     18:00     Tekniker'n - Studentkroa     Narvik    

Trening i arbeidstida: Bli sprek og glad sammen med gode kollegaer TIRSDAG 26.10.21 kl 15:15

26. oktober     15:15     MH bygget, gymsalen plan 8     Tromsø    

Sannhets- og forsoningskommisjonen: Åpent møte i Billefjord

26. oktober     18:00     Mearrasami siida     Annet    

Sannhets- og forsoningskommisjonen deltar på arrangement på Høgskolen i Innlandet

27. oktober     12:15     Høgskolen i Innlandet, Campus Hamar     Annet    

Sannhets- og forsoningskommisjonen: Åpent møte i Narvik

28. oktober     18:00     Narvik bibliotek     Narvik