Foto: Edvard Kristiansen-Edvardk.com

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi


   

Våre satsningsområder er marine ressurser, klima og miljø, og et konkurransedyktig og innovativt næringsliv.

Vi utvikler kompetanse for bærekraftig bruk av marine ressurser nasjonalt og internasjonalt, og jobber for å utvikle ny kunnskap om klima, miljø og ressursutnytting i Arktis. I tillegg vil vi bidra til en bærekraftig utvikling av et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Sentralt i vår virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor våre forsknings- og utdanningstilbud.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er den organisatoriske og administrative plattformen for tre institutter; Norges fiskerihøgskoleInstitutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen ved UiT.

Blogg: BFE Backstage

Ansatte ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi:


Arrangementer


Sannhets- og forsoningskommisjonen møter Sametinget

28. januar     09:00     Sametinget, Karasjok     Digitalt    

Kommisjonsmedlem deltar på seminar: Offentliggjøring av samisk joik (luođit). Etiske utfordringer og kriterier for vurdering.

30. januar     14:00     Norges arktiske universitetsmuseum     Digitalt, Tromsø    

Forbedringsstimuli- UiTs forbedringsnettverk: "Interessentkart"

1. februar     10:15     Online Workshop     Digitalt    

Sannhets- og forsoningskommisjonen deltar på dialogmøte om samehets i Tromsø

1. februar     17:00     Tromsø     Tromsø    

Kveldsmesse i anledning samenes nasjonaldag/Eahketmeassu sámiid našuvnnalašbeaivve oktavuođas

6. februar     19:00     Trefoldighetskirken, Oslo     Digitalt, Annet