Partnerinstitusjon:
University of Southern Denmark

Danmark

University of Southern Denmark

Danmark

Om University of Southern Denmark

University of Southern Denmark (SDU) ble opprettet etter en fusjon i 1998, men sporer sin historie tilbake til 1966 og grunnleggelsen av Odense Universitet i 1966.

Universitetet har 32000 studenter og over 5000 ansatte, fordelt på seks campus i sørlige Danmark; Odense, Esbjerg, Kolding, København, Slagelse og Sønderborg.

Antall utvekslingsplasser

Gjennom ERASMUS+-avtaler finnes det utvekslingsplasser ved:

- Det helsevitenskapelige fakultet: 4 utvekslingsplasser for studenter (medisin profesjonsstudiet og forskerlinje) og

- Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning: 4 utvekslingsplasser for faglig ansatte (lærer). 

 

Gjennom ulike Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:

 

Det juridiske fakultet,

Det helsevitenskapelige fakultet,

Institutt for samfunnsvitenskap,
Institutt for språk og kultur,

Handelshøgskolen i Tromsø,

Fakultet for naturvitenskap og teknologi,

 

I tillegg har UiT en Norplus-avtale med utveksling for studenter innenfor 16 ulike studieprogrammer.
For nærmere opplysninger, kontakt UIT’s internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Høyere utdanning fra Danmark (på dansk: "videregående uddannelse") godkjennes vanligvis fullt ut etter tid-for-tid-prinsippet, det vil si et fullt semester tilsvarer 30 studiepoeng (30 ETCS).

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt Studentutveksling: veiledning og hjelp | UiT på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav.

Utvekslingsprogram
Nordplus, North2North , Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 23 studieprogrammer