Studentutveksling: veiledning og hjelp

Master UIT Arctic Norway

 

Vi jobber med å:

 • informere om utvekslingsmuligheter

 • bistå i søknadsprosessen  

 • hjelpe til med forhåndsgodkjenning av emner / praksis (Learning Agreement)

 • registrere godkjente utvekslingssøknader

 • nominere studenten til partnerinstitusjonen

Oversikt over utvekslingskoordinatorer:

Det juridiske fakultet - Jurfak i tromsø

Kamilla Lukkari

Internasjonal koordinator

 • Veiledning av fakultetets studenter som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Rettsvitenskap, Law of the Sea, Environmental Law.


Det helsevitenskapelige fakultet - Helsefak i Tromsø

Elin Holm

 • Veiledning av fakultetets studenter innen medisin og klinisk medisin som planlegger utvekslingsopphold.

Trude Perander

 • Veiledning av studenter ved Institutt for helse- og omsorgsfag som planlegger utvekslingsopphold. Fagråder: sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, radiografi og jordmor.

Sivert Martin Grenersen

 • Veiledning av fakultetets studenter innen farmasi som planlegger  utvekslingsopphold.

Anine Andersen

 • Veiledning av fakultetets studenter innen biomedisin og bioingeniør som planlegger utvekslingsopphold.

Irene Mercer

 • Veiledning av fakultetets studenter innen tannlege og tannpleier som planlegger  utvekslingsopphold.

Marte Kanck-Jørgensen

 • Veiledning av fakultetets studenter innen psykologi som planlegger utvekslingsopphold.

Judy Yu-Ying Au

 • Veiledning av fakultetets studenter innen telemedisin og e-helse masterpogram, og bachelor i paramedisin som planlegger utvekslingsopphold.

Janne E. Strømmesen

 • Veiledning av fakultetets studenter innen public health, masterprogram som planlegger utvekslingsopphold.


Det kunstfaglige fakultet - KunsTfak i Tromsø

Michael Strobelt

Internasjonal koordinator

 • Veiledning av fakultetets studenter som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Faglæreutdanning i musikk; Fagstudium i musikkutøving; Kunst, Fine Art, Musikkutøving.


Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - BFE-fak i Tromsø

Kirsten Zachariassen

Internasjonal koordinator

 • Veiledning av fakultetets studenter som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Biologi; Bioteknologi; Fiskeri- og havbruksvitenskap; Ledelse, innovasjon og marked; Samfunnsøkonomi; okonomi og administrasjon, akvamedisin; Marine Biotechnologi; siviløkonomi; strategisk ledelse


Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - HSL-fak i Tromsø

Inger Anna Bensnes

Internasjonal koordinator

 • Veiledning av fakultetets studenter som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Arkeologi; Barnehagelærer; Engelsk; English Acquistion and Multiculturalism; Filosofi; Historie; Indigenous Studies; Kunsthistorie; Kvensk; Finsk; Medie- og dokumentasjonsvitenskap; Nordisk språk og litteratur; Nordsamisk; Organisasjon og ledelse; Peace and Conflict Transformation; Pedagogikk; Reiselivsledelse; Religionsvitenskap; Russisk; Russlandsstudier, Samfunnsplanlegging og kulturforståelse; Sosialantropologi; Sosiologi; Spansk og latinamerikanske studier, Spesialpedagogikk; Theoretical Linguistics; Teologi; Visual Anthropology.


Fakultet for naturvitenskap og teknologi - NT-fak i Tromsø

Jianfei Feng Sørensen

 • Veiledning av fakultetets studenter som planlegger utvekslingsopphold innen Fysikk, Geologi, Informatikk, Beredskap, Kjemi, Matematikk, Statistikk, Nautikk, Samfunnssikkerhet.

Det helsevitenskapelige fakultet - Helsefak i Alta

Unni Ch. Jansen

Internasjonal koordinator

 • Veiledning av  av studenter ved Idrettshøgskolen i Alta som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Arktisk Naturguide, Arktisk Friluftsliv, Idrettsvitenskap.

Torun Jansen

Internasjonal koordinator

 • Veiledning av studenter ved Institutt for helse- og omsorgsfag som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Sykepleie.


Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - HSL i Alta

Marte Thronæs Hardersen

 

 • Veiledning av fakultetets studenter ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Barnevern, Sosialt arbeid.

John-Ivar Nilsen

 

 • Veiledning av fakultetets studenter ved institutt for reiseliv og nordlige studier som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Northern Studies, Reiselivsledelse, Arctic Adventure Tourism, Medieproduksjon, Tourism Studies.

Inger Anna Bensnes

Internasjonal koordinator

 

 • Veiledning av fakultetets studenter ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Barnehaglæreutdanning, Praktisk-pedagogikk utdanning, Spesielpedagogikk, Førskolelærerutdanning.

UiT i Alta

Det helsevitenskapelige fakultet - Helsefak i Hammerfest

Trude Perander

Internasjonal koordinator

 • Veiledning av studenter ved Institutt for helse- og omsorgsfag som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Sykepleie.

UiT i Hammerfest

Det helsevitenskapelige fakultet - Helsefak i Harstad

Elin Margrethe Ryseth

 • Veiledning av studenter ved Institutt for vernepleie som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Vernepleie.

Trude Perander

Internasjonal koordinator

 • Veiledning av studenter ved Institutt for helse- og omsorgsfag som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Sykeplei.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - Handelshøgskolen i Harstad

Inger Lise Kristiansen

Internasjonal koordinator

 • Veiledning av studenter ved Handelshøgskolen i Harstad som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: økonomi og adminstrasjon (bachelor og master), master i ledelseregnskap og revisjon, internasjonal beredskap, praktisk prosjektledelse og travel and tourism management. 

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning i Harstad

Marte Thronæs Hardersen

Internasjonal koordinator

 • Veiledning av studenter ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid i Harstad som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Barnevern

UiT Harstad

Det helsevitenskapelige fakultet - Helsefak i Kirkenes

Trude Perander

Internasjonal koordinator

 • Veiledning av studenter ved Institutt for helse- og omsorgsfag som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Sykepleie.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi - IVT-fak i Narvik

Jianfei Feng Sørensen

Internasjonal koordinator

 • Veiledning av fakultetets studenter i Narvik som planlegger utvekslingsopphold innen Aerospace Control Engineering, Applied Computer Science, Bygg ingeniør, Datateknikk, Electrical Engineering, Elektronikk ingeniør, Elkraftteknikk, Engineering Design, Industrial Engineering, Integrert bygningsteknologi sivilingeniør, Maskin ingeniør, Prosessteknologi, Satellitteknologi ingeniør


Det helsevitenskapelige fakultet - Helsefak i Narvik

Trude Perander

Internasjonal koordinator

 • Veiledning av studenter ved Institutt for helse- og omsorgsfag som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Sykepleie.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi - IVT-fak i Bodø

Jianfei Feng Sørensen

Internasjonal koordinator

 • Veiledning av fakultetets studenter i Bodø som planlegger utvekslingsopphold innen Datateknikk ingeniør

UiT Bodø

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi - IVT-fak i Mo i Rana

Jianfei Feng Sørensen

Internasjonal koordinator

 • Veiledning av fakultetets studenter i Bodø som planlegger utvekslingsopphold innen Bygg ingeniør og Maskin ingeniør.

UiT Mo i Rana

Det helsevitenskapelige fakultet - Helsefak i Bardufoss

Trude Perander

Internasjonal koordinator

 • Veiledning av studenter ved Institutt for helse- og omsorgsfag som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Sykepleie.

Ansvarlig for siden: Mustta Malharunmi
Sist endret: 06.11.2019 08.47
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne