Studentutveksling: veiledning og hjelp

Master UIT Arctic Norway

Du kan få hjelp ved ditt institutt til:

 •  å finne passende avtaleuniversitet i utlandet

 • forhåndsgodkjenning av emner / praksis (Learning Agreement)

 •  Når du er godkjent for utveksling av instituttet ditt, blir du nominert til utenlandsk institusjon av fakultetskontakt ved Seksjon for internasjonalt samarbeid (SIS).

 • Studenter som skal på praksisutveksling/utenlandspraksis nomineres til utenlandsk institusjon fra instituttet ditt.

Oversikt over veiledere:

Det juridiske fakultet - Jurfak i tromsø

Lene Emilie Øye

Veileder og fakultetskoordinator

 • Veiledning av fakultetets studenter som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Rettsvitenskap, Law of the Sea, Environmental Law.


Det helsevitenskapelige fakultet - Helsefak i Tromsø

Stine Skogdal

Veileder

 • Veiledning av fakultetets studenter innen medisin og klinisk medisin som planlegger utvekslingsopphold.

Nina Yvonne Lid Adamsen

Linda Finnstø

Trude Perander

Veiledere

 • Veiledning av studenter ved Institutt for helse- og omsorgsfag som planlegger utvekslingsopphold. Fagråder: sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, radiografi og jordmor.

Marte Foss Tveiten

Veileder

 • Veiledning av fakultetets studenter innen farmasi som planlegger  utvekslingsopphold.

Anine Andersen

Veileder

 • Veiledning av fakultetets studenter innen biomedisin og bioingeniør som planlegger utvekslingsopphold.

Irene Mercer

Veileder

Inger Anna Bensnes

Veileder

 • Veiledning av fakultetets studenter innen tannlege og tannpleier som planlegger  utvekslingsopphold.

Cathrine Kampevoll

Birgitte Thomassen

Veiledere

 • Veiledning av fakultetets studenter innen psykologi som planlegger utvekslingsopphold.

Judy Yu-Ying Au

Veileder

 • Veiledning av fakultetets studenter innen telemedisin og e-helse masterpogram, og bachelor i paramedisin som planlegger utvekslingsopphold.

Janne E. Strømmesen

Veileder

 • Veiledning av fakultetets studenter innen public health, masterprogram som planlegger utvekslingsopphold.

Oda Bjørnsborg

 • Fakultetskontakt ved Seksjon for internasjonalt samarbeid


Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - UMAK i Tromsø

Michael Strobelt

Veileder og fakultetskoordinaor

 • Veiledning av fakultetets studenter som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Faglæreutdanning i musikk; Fagstudium i musikkutøving; Kunst, Fine Art, Musikkutøving.


Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - BFE-fak i Tromsø

Camilla Andreassen

Veileder

 • Veiledning av  studenter ved Institutt for arktisk og marin biologi som planlegger utvekslingsopphold innen . fagområdet: Biologi; Biologi, klima og miljø

Trine Holm Larsen

Veileder

 • Veiledning av  studenter ved Norges fiskerihøgskole som planlegger utvekslingsopphold innen fagområdene: Bioteknologi; Bioteknologi; Akvamedisin,

Marit Sogn-Grundvåg

Veileder

 • Veiledning av  studenter ved Norges fiskerihøgskole som planlegger utvekslingsopphold innen fagområdene: Fiskeri- og havbruksvitenskap

Maria Johansen Zachariassen
Veileder

Heidi Hemmingsen
Veileder • Veiledning av  studenter ved  Handelshøgskolen som planlegger utvekslingsopphold innen fagområdene: Ledelse, innovasjon og marked; Samfunnsøkonomi; Økonomi og administrasjon.

Kirsten Zachariassen

 • Fakultetskontakt ved Seksjon for internasjonalt samarbeid

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning i Tromsø

VEILEDER

FAGOMRÅDE

Lene C. Bogstrand

 • Sosiologi

Rune Karlsen

 • samfunnsplanlegging og kulturforståelse, Urban Planning

Michael S. Stenberg

 • Sosialantropologi og Visual Anthropology

Michael S. Stenberg

 • Sosialantropologi

Catrine S. Øien

 • Statsvitenskap

Mona Pettersen

 • Organisasjon og ledelse

Isak Måseide

 • Historie

Siv Aina Hansen

 • Religionsvitenskap og teologi; likestilling og kjønn

Inga Bårdsen Tøllefsen

 • Arkeologi

Herbjørg Hansen

Kari Refsdal

 • Filosofi

Lena Hustad

 • Grunnskolelærer 5.-10. trinn/1.-7. trinn

Ole Martin Kanck

 • Barnehagelærer

Rachel Issa Djesa

 • Indigenous studies

Line Sandanger

 • Finsk/kvensk, samisk, Spansk og latinamerikanske studier, allmenn litteratur

Kari Mathisen

 • Engelsk, English Literature, English Linguistics, English Acquisition and Multilingualism, Theoretical Linguistics, språk og litteratur

Kari T. Guldahl

 • Medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie

Torhild Skillingstad

 • Nordisk, russisk, Russlandsstudier og tysk

Trine Lise Larsen

 • Lektorutdanning

Mohammad Hoori

 • Fakultetskontakt ved Seksjon for internasjonalt samarbeid


Fakultet for naturvitenskap og teknologi - NT-fak

VEILEDER

FAGOMRÅDE

Kirsti Merete Johannessen

 • Fysikk

Jan Fuglesteg

 • Informatikk and Computer Science.

Renate Lie Larsen

 • Kjemi

Kai Mortensen

 • Geovitenskap

Helge Johansen

 • Matematikk og statistikk

Marianne Brekke

 • Lektor i realfag trinn 8-13

Jianfei Feng Sørensen

 • Fakultetskontakt ved Seksjon for internasjonalt samarbeid

Det helsevitenskapelige fakultet - Helsefak i Alta

Unni Ch. Jansen

Veileleder

 • Veiledning av  av studenter ved Idrettshøgskolen i Alta som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Arktisk naturguide, Arktisk friluftsliv, idrettsvitenskap.

Torun Jansen

Veileleder

 • Veiledning av studenter ved Institutt for helse- og omsorgsfag som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: sykepleie.

Oda Bjørnsborg

Fakultetskontakt ved Seksjon for internasjonalt samarbeid


Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - HSL i Alta

Marte Thronæs Hardersen

Veileder

 • Veiledning av fakultetets studenter ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Barnevern, Sosialt arbeid.

John-Ivar Nilsen

Veileder

 • Veiledning av fakultetets studenter ved institutt for reiseliv og nordlige studier som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Northern Studies, Reiselivsledelse, Arctic Adventure Tourism, Medieproduksjon, Tourism Studies.

Marita Ernstsen

Veileder

 • Veiledning av fakultetets studenter ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Barnehagelærerutdanning, Grunnskolelærerutdanning, Praktisk-pedagogisk utdanning, Spesialpedagogikk.

Mohammad Hoori

 • Fakultetskontakt ved Seksjon for internasjonalt samarbeid

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - Handelshøgskolen i Alta

Laila Elisabeth Johansen

Veileder

 • Veiledning av studenter ved Handelshøgskolen i Narvik som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: økonomi og adminstrasjon (bachelor) og Økonomi og administrasjon, siviløkonom (master),

Kirsten Zachariassen

 • Fakultetskontakt ved Seksjon for internasjonalt samarbeid

UiT i Alta

Det helsevitenskapelige fakultet - Helsefak i Hammerfest

Trude Perander

Veileder

 • Veiledning av studenter ved Institutt for helse- og omsorgsfag som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Sykepleie.

Oda Bjørnsborg

 • Fakultetskontakt ved Seksjon for internasjonalt samarbeid

UiT i Hammerfest

Det helsevitenskapelige fakultet - Helsefak i Harstad

Sissel Klaussen

Linda Pettersen

Veiledere

 • Veiledning av studenter ved Institutt for vernepleie som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Vernepleie.

Trude Perander

Veileder

 • Veiledning av studenter ved Institutt for helse- og omsorgsfag som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Sykepleie.

Oda Bjørnsborg

 • Fakultetskontakt ved Seksjon for internasjonalt samarbeid

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - Handelshøgskolen i Harstad

Inger Lise Kristiansen

Veileder

 • Veiledning av studenter ved Handelshøgskolen i Harstad som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: økonomi og adminstrasjon (bachelor og master), master i ledelseregnskap og revisjon, praktisk prosjektledelse og travel and tourism management. 

Kirsten Zachariassen

 • Fakultetskontakt ved Seksjon for internasjonalt samarbeid

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning i Harstad

Marte Thronæs Hardersen

Veileder

 • Veiledning av studenter ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid i Harstad som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Barnevern

Mohammad Hoori

 • Fakultetskontakt ved Seksjon for internasjonalt samarbeid

Fakultet for naturvitenskap og teknologi - NT-fak i Harstad

May Grete Jørgensen Hass

Veileder

 • Veiledning av fakultetets studenter i Harstad som planlegger utvekslingsopphold innen Internasjonal beredskap.

Jianfei Feng Sørensen

 • Fakultetskontakt ved Seksjon for internasjonalt samarbeid

UiT i Harstad

Det helsevitenskapelige fakultet - Helsefak i Kirkenes

Trude Perander

Veileder

 • Veiledning av studenter ved Institutt for helse- og omsorgsfag som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Sykepleie.

Oda Bjørnsborg

 • Fakultetskontakt ved Seksjon for internasjonalt samarbeid

UiT i Kirkenes

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi - IVT-fak i Narvik

Jianfei Feng Sørensen

 • Veiledning av fakultetets studenter i Narvik som planlegger utvekslingsopphold innen Aerospace Control Engineering, Applied Computer Science, Bygg ingeniør, Datateknikk, Electrical Engineering, Elektronikk ingeniør, Elkraftteknikk, Engineering Design, Industrial Engineering, Integrert bygningsteknologi sivilingeniør, Maskin ingeniør, Prosessteknologi, Satellitteknologi ingeniør


Det helsevitenskapelige fakultet - Helsefak i Narvik

Trude Perander

Veileder

 • Veiledning av studenter ved Institutt for helse- og omsorgsfag som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Sykepleie.

Oda Bjørnsborg

 • Fakultetskontakt ved Seksjon for internasjonalt samarbeid

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - Handelshøgskolen i Narvik

Jorunn Lovise Tufthaug

Veileder

 • Veiledning av studenter ved Handelshøgskolen i Narvik som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: økonomi og adminstrasjon (bachelor)

Kirsten Zachariassen

 • Fakultetskontakt ved Seksjon for internasjonalt samarbeid

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi - IVT-fak i Bodø

Jianfei Feng Sørensen

 • Veiledning av fakultetets studenter i Bodø som planlegger utvekslingsopphold innen Datateknikk ingeniør

UiT Bodø

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi - IVT-fak i Mo i Rana

Jianfei Feng Sørensen

 • Veiledning av fakultetets studenter i Bodø som planlegger utvekslingsopphold innen Bygg ingeniør og Maskin ingeniør.

UiT Mo i Rana

Det helsevitenskapelige fakultet - Helsefak i Bardufoss

Trude Perander

Veileder

 • Veiledning av studenter ved Institutt for helse- og omsorgsfag som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Sykepleie.

Oda Bjørnsborg

 • Fakultetskontakt ved Seksjon for internasjonalt samarbeid

Ansvarlig for siden: Mustta Malharunmi
Sist endret: 30.06.2020 11.36
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne