Studentutveksling: veiledning og hjelp

Master UIT Arctic Norway

Du kan få hjelp ved ditt institutt til:

 • å finne passende avtaleuniversitet i utlandet.

 • forhåndsgodkjenning av emner / praksis (Learning Agreement)

 • Når du er godkjent for utveksling av instituttet ditt, blir du nominert til utenlandsk institusjon av fakultetskontakt ved Seksjon for internasjonalt samarbeid (SIS).

 • Studenter som skal på praksisutveksling/utenlandspraksis nomineres til utenlandsk institusjon fra instituttet ditt.

Oversikt over veiledere:

Det juridiske fakultet - Jurfak i Tromsø

Lene Emilie Øye

Veileder og fakultetskoordinator

 • Veiledning av fakultetets studenter som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Rettsvitenskap, Law of the Sea, Environmental Law.


Det helsevitenskapelige fakultet - Helsefak i Tromsø

Janne Aune

Veileder

 • Veiledning av fakultetets studenter innen medisin og klinisk medisin som planlegger utvekslingsopphold.

<Nina Yvonne Lid Adamsen

<Linda Finnstø

<Trude Perander

<Veiledere

 • sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, radiografi, jordmor og paramedisin.

<Marte Foss Tveiten

<Veileder

 • <Veiledning av fakultetets studenter innen farmasi som planlegger utvekslingsopphold.

Anine Andersen

Veileder

 • Veiledning av fakultetets studenter innen biomedisin og bioingeniør som planlegger utvekslingsopphold.

Inger Anna Bensnes

Veileder

 • Veiledning av fakultetets studenter innen tannlege og tannpleier som planlegger utvekslingsopphold.

<Marte Kanck-Jørgensen

<Birgitte Thomassen

Veiledere

 • psykologi som planlegger utvekslingsopphold.

<Janne E. Strømmesen

Veileder

 • public health, masterprogram som planlegger utvekslingsopphold.


Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag - UMAK i Tromsø

<Michael Strobelt

<Veileder og fakultetskoordinaor

 • Fagområde: Faglæreutdanning i musikk; Fagstudium i musikkutøving; Kunst, Fine Art, Musikkutøving.


Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - BFE-fak i Tromsø

Camilla Andreassen

Veileder

 • Veiledning av studenter ved Institutt for arktisk og marin biologi som planlegger utvekslingsopphold innen: Biologi, Master.

Kristin Herstrøm

Veileder

 • Biologi, Bachelor.

Trine Holm Larsen

Veileder

 • Veiledning av studenter ved Norges fiskerihøgskole som planlegger utvekslingsopphold innen fagområdene: Bioteknologi; Bioteknologi; Akvamedisin,

Marit Sogn-Grundvåg

Veileder

 • Fiskeri- og havbruksvitenskap

Maria Johansen Zachariassen
Veileder

Heidi Hemmingsen
Veileder • Veiledning av studenter ved Handelshøgskolen som planlegger utvekslingsopphold innen fagområdene: Ledelse, innovasjon og marked; Samfunnsøkonomi; Økonomi og administrasjon.


Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning i Tromsø

VEILEDER

FAGOMRÅDE

<- Rune Karlsen

 • Veiledning av studenter ved Institutt for samfunnsvitenskap som planlegger utvekslingsopphold innen fagområdene: samfunnsplanlegging og kulturforståelse, sosialantropologi, sosiologi, statsvitenskap, organisasjon og ledelse.

Isak Måseide

 • Historie.

Siv Aina Hansen

 • Religionsvitenskap og teologi; likestilling og kjønn

Marie Berger Nicolysen

 • Arkeologi

Herbjørg Hansen

Kari Refsdal

 • Filosofi

Gjertrud Kalseth

Emmanuel Fretelliere

 • Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn og Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn

Ole Martin Kanck

Emmanuel Fretelliere

 • Barnehagelærer

Rachel Issa Djesa

 • Indigenous studies

Lovisa Bergmann

Kristian Osnes Aambø

 • Veiledning av studenter ved Institutt for språk og kultur som planlegger utvekslingsopphold innen fagområdene: Finsk/kvensk, samisk, spansk og latinamerikanske studier, allmenn litteratur, engelsk, English Literature, English Acquisition and Multilingualism, Theoretical Linguistics, medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie, nordisk, russisk, russlandsstudier og tysk. Dette gjelder også lektorstudenter med masterfag/fag 1 i våre språkfag.

Anne Marit Bachmann

 • Peace studies


Fakultet for naturvitenskap og teknologi - NT-fak

VEILEDER

FAGOMRÅDE

Kirsti Merete Johannessen

 • Fysikk

Jan Fuglesteg

 • Informatikk and Computer Science.

Renate Lie Larsen

 • Kjemi

Kai Mortensen

 • Geovitenskap

Tine Margrete Hågensen

 • Matematikk og statistikk

Marianne Brekke

 • Lektor i realfag trinn 8-13

Det helsevitenskapelige fakultet - Helsefak i Alta

Unni Ch. Jansen

Veileleder

 • Veiledning av av studenter ved Idrettshøgskolen i Alta som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Arktisk naturguide, Arktisk friluftsliv, idrettsvitenskap.

Torun Jansen

Veileleder

 • Veiledning av studenter ved Institutt for helse- og omsorgsfag som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: sykepleie.


Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - HSL i Alta

Marte Thronæs Hardersen

Veileder

 • Veiledning av fakultetets studenter ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Barnevern, Sosialt arbeid.

John-Ivar Nilsen

Veileder

 • Veiledning av fakultetets studenter ved institutt for reiseliv og nordlige studier som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Northern Studies, Reiselivsledelse, Arctic Adventure Tourism, Medieproduksjon, Tourism Studies.

Marita Ernstsen

Veileder

 • Veiledning av fakultetets studenter ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Barnehagelærerutdanning, Grunnskolelærerutdanning, Praktisk-pedagogisk utdanning, Spesialpedagogikk.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - Handelshøgskolen i Alta

Laila Elisabeth Johansen

Veileder

 • Veiledning av studenter ved Handelshøgskolen i Narvik som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: økonomi og adminstrasjon (bachelor) og Økonomi og administrasjon, siviløkonom (master),

UiT i Alta

Det helsevitenskapelige fakultet - Helsefak i Hammerfest

Trude Perander

Veileder

 • Veiledning av studenter ved Institutt for helse- og omsorgsfag som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Sykepleie.

UiT i Hammerfest

Det helsevitenskapelige fakultet - Helsefak i Harstad

Sissel Klaussen

Linda Pettersen

Veiledere

 • Veiledning av studenter ved Institutt for vernepleie som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Vernepleie.

Trude Perander

Veileder

 • Veiledning av studenter ved Institutt for helse- og omsorgsfag som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Sykepleie.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - Handelshøgskolen i Harstad

Maren Waagaard Renland

Veileder

 • Veiledning av studenter ved Handelshøgskolen i Harstad som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: økonomi og adminstrasjon (bachelor og master), ledelse, innovasjon og marked (bachelor), regnskap og revisjon.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning i Harstad

Marte Thronæs Hardersen

Veileder

 • Veiledning av studenter ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid i Harstad som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Barnevern

Fakultet for naturvitenskap og teknologi - NT-fak i Harstad

May Grete Jørgensen Hass

Veileder

 • Veiledning av fakultetets studenter i Harstad som planlegger utvekslingsopphold innen Internasjonal beredskap.

UiT i Harstad

Det helsevitenskapelige fakultet - Helsefak i Kirkenes

Trude Perander

Veileder

 • Veiledning av studenter ved Institutt for helse- og omsorgsfag som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Sykepleie.

UiT i Kirkenes

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi - IVT-fak i Narvik

Guri Ane Solem Bolgen

 • Veiledning av fakultetets studenter i Narvik som planlegger utvekslingsopphold innen Aerospace Control Engineering, Applied Computer Science, Bygg ingeniør, Datateknikk, Electrical Engineering, Elektronikk ingeniør, Elkraftteknikk, Engineering Design, Industrial Engineering, Integrert bygningsteknologi sivilingeniør, Maskin ingeniør, Prosessteknologi, Satellitteknologi ingeniør

 • NB! For veiledning om valg og godkjenning av kurs i utlandet, må du kontakte studiekonsulent for studieprogrammet ditt.


Det helsevitenskapelige fakultet - Helsefak i Narvik

Trude Perander

Veileder

 • Veiledning av studenter ved Institutt for helse- og omsorgsfag som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Sykepleie.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - Handelshøgskolen i Narvik

Jorunn Lovise Tufthaug

Veileder

 • Veiledning av studenter ved Handelshøgskolen i Narvik som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: økonomi og adminstrasjon (bachelor)

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi - IVT-fak i Bodø

Guri Ane Solem Bolgen

 • Veiledning av fakultetets studenter i Bodø som planlegger utvekslingsopphold innen Datateknikk ingeniør 

 • NB! For veiledning om valg og godkjenning av kurs i utlandet, må du kontakte studiekonsulent for studieprogrammet ditt.

UiT Bodø

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi - IVT-fak i Mo i Rana

Guri Ane Solem Bolgen

 • Veiledning av fakultetets studenter i Bodø som planlegger utvekslingsopphold innen Bygg ingeniør og Maskin ingeniør.

 • NB! For veiledning om valg og godkjenning av kurs i utlandet, må du kontakte studiekonsulent for studieprogrammet ditt.

UiT Mo i Rana

Det helsevitenskapelige fakultet - Helsefak i Bardufoss

Trude Perander

Veileder

 • Veiledning av studenter ved Institutt for helse- og omsorgsfag som planlegger utvekslingsopphold. Fagområde: Sykepleie.

Ansvarlig for siden: Mustta Malharunmi
Sist endret: 24.06.2021 13.36
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne