Kjemi - bachelor

Kjemi - bachelor

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april

Nettsidene er under oppbygging. Endelige sider skal være på plass seinest 6. januar.

Vil du løse samfunnsutfordringene innen miljø, klima og helse? - Studer kjemi!

Kjemikere er sentralt i utvikling av:

 • bærekraftige materialer for å erstatte dagens plastikk,
 • nye legemidler for å bekjempe antibiotika resistens
 • kunnskap om miljøforurensinger

Vill du studere i et fremragende fagmiljø og et aktivt og inkluderende studentmiljø? - Studer kjemi ved UiT!

Spørsmål om opptak

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

Profilbilde Renate Lie Larsen
Renate Lie Larsen

Seniorkonsulent, studieadministrasjon, Innkjøper institutt for kjemi,


Ansatte-IK---Luca-Frediani
Luca Frediani

Førsteamanuensis, Teoretisk kjemi


Kjemistudiet er allsidig og spenner fra praktisk laboratoriet arbeid til modellering på datamaskiner. Her kan du finne den spesialisering som passer deg best. Kjernen i kjemistudiet er forståelsen av grunnstoffenes og molekylenes egenskaper og reaksjoner. Kjemikere bruker ofte sin molekylære forståelse i grenseland mot enten biologi og farmasi eller matematikk og fysikk. Derfor vil du i tillegg til grunnleggende kjemiferdigheter også utdanne deg i støttefag som matematikk, fysikk, biologi og informatikk (ut fra dine preferanser).

I starten av studiet får du en innføring i ulike retninger i kjemifaget samtidig som du får et grunnlag i matematikk, fysikk og programmering. I tillegg velger mange biologi som støttefag. Mot slutten av studiet kan du velge ulike spesialiseringer innen kjemi. Studiet er lagt opp til at det er mulig å studere i utenlandet i 5. eller 6. semester.

Alt rundt oss er molekyler som er satt sammen av omtrent hundre grunnstoffer. Kjernen i kjemistudiet er forståelsen av grunnstoffenes og molekylenes egenskaper og reaksjoner. I studiet lærer du om sammenhengen mellom hvordan molekyler er bygd opp og hvordan de fungerer. Du tar emner der du fordyper deg i analytisk, biologisk, organisk, uorganisk og teoretisk kjemi. Noen av emnene er rene teoriemner, mens andre består mest av praktisk arbeid på laboratorium.

 

Du vill få teoretisk kompetanse og praktiske ferdigheter blant annet innen:

 • Mange ulike metoder for å undersøke molekyler og reaksjoner
 • Hvordan du kan lage helt nye molekyler som aldri har eksistert før
 • Hvordan du kan modellere egenskaper til molekyler og reaksjoner med kraftige datamaskiner

En utdanning i kjemi gir mulighet å jobbe i

 • kjemisk industri for eksempel Hydro, Borregaard, Equinor (Statoil)
 • farmasøytisk industri for eksempel GE Heathcare, BASF, Xellia
 • analyselaboratorier i offentlig og privat sektor som på sykehus eller hos Norsk Institutt for luftforskning (NILU), Akvaplaniva
 • forskningsinstitusjoner som Meteorologiske Institutt, SINTEF, Forsvarets Forskningsinstitutt
 • offentlig forvaltning som konsulent eller rådgiver

Vi har utdannet kjemikere som jobber for bedrifter som Jotun, Equinor, og i forskningsinstitusjoner som SINTEF, det Meterologisk Institutt, Akvaplanniva, NILU. Mer informasjon om kjemi som yrke finner du her

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
eller
INF-1049
2. sem (vår)
Alt. 1:
Alt. 2:
Det velges enten begge emner fra alternativ 1 eller begge emner fra alternativ 2.
3. sem (høst)
kje-1004
eller
4. sem (vår)
5. sem (høst)
eller
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste
eller
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste
eller
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste
6. sem (vår)
eller
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste
eller
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste

Generell studiekompetanse + Matematikk R1 + R2 + et av følgende programfag:

 • Fysikk (1 + 2)
 • Kjemi (1 + 2)
 • Biologi (1 + 2)
 • Informasjonsteknologi (1 + 2)
 • Geofag (1 + 2)
 • Teknologi og forskningslære (1 + 2)

Søkere uten generell studiekompetanse som er 25 år eller eldre i opptaksåret kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Søkere som har høyere utdanning fra andre læresteder kan søke innpassing av ekstern utdanning, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. Hvis innpassingen resulterer i kortere studietid vil det gjøres individuelle justeringer i utdanningsplan.

Antall studieplasser: Åpent (alle kvalifiserte får plass)

De forskjellige emnene hos oss har ulike undervisnings- og eksamensformer. Undervisning kan være forelesninger, seminarer, gruppearbeid, laboratoriearbeid og mer. I introduksjoneemnene i kjemi bruker vi mye studentaktive læringsformer, som handler om at man i større grad bruker tid på å samtale om, og arbeide med pensum, fordi det gir dypere forståelse. Eksamen kan være en skriftlig eller muntlig prøve eller basere seg på innleverte rapporter. Undervisnings- og eksamensformer er beskrevet under emnebeskrivelsen for hver enkelt emne.

Undervisningen er i all hovedsak på norsk på begynneremnene, men du vil møte engelsk faglitteratur og engelsk talende undervisere innimellom. Se under emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne.

Bachelorgraden i kjemi kvalifiserer for opptak til vårt toårige mastergradsprogram (Master in Molecular Sciences)

Mange av våre masterstudenter fortsetter også med et PhD studie, som er en lønnet forskerutdanning.

Det er mulig å studere et semester i utlandet. Studieplanen er satt opp slikt at det er mulig både i 5. og 6. semester. Man kan ta emner som tilsvarer de man normalt ville tatt hjemme, men det er også mulig å ta valgfrie emner i utlandet. Utvekslingsopphold godkjennes på forhånd av Institutt for kjemi slik at du vet at emnene fra oppholdet blir godkjent i din studieplan.

Mer informasjon om utveksling finnes her.

Studiested Land
University of Freiburg Tyskland
University of Hamburg Tyskland
Linköping University Sverige
Örebro University Sverige
University of Santiago de Compostela Spania
Ghent University Belgia
Aix-Marseille University Frankrike
University of Copenhagen Danmark
Aarhus University Danmark
Aalborg University Danmark
University of Chemistry and Technology Prague Tsjekkia
Tampere University Finland
University of Eastern Finland Finland
Stockholm University Sverige
University of Iceland Island
University of Pau and Pays de l'Adour Frankrike
University of Szeged Ungarn
Åbo Akademi University Finland
Mid Sweden University Sverige
Thomas More University of Applied Sciences Belgia
University of Vaasa Finland
Riga Technical University Latvia
Roskilde University Danmark
University of Southern Denmark Danmark
University of Lapland Finland
South-Eastern Finland University of Applied Sciences Finland
University of Greenland Grønland
University of the Faroe Islands Færøyene
University of Turku Finland
Luleå University of Technology Sverige
Lund University Sverige
Karlstad University Sverige
Uppsala University Sverige
The University of Regina Canada
Umeå University Sverige
Linnæus University Sverige
Czech Technical University in Prague Tsjekkia
University of Oulu Finland
Philipps-University of Marburg Tyskland
University of Gothenburg Sverige
Maria Curie-Sklodowska University in Lublin Polen
Johann Wolfgang Goethe University of Frankfurt am Main Tyskland
University of Akureyri Island
University of Helsinki Finland
University of Jyväskylä Finland