Biologi - bachelor

Varighet: 3 år

Foto: Gabrielle Grenier
Foto: Gabrielle Grenier

Biologi - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april 2023
Søking og opptak
Slik søker du

Biologer jobber med plante- og dyreliv i hav, på land og i ferskvann. Det er viktigere enn noen gang å forstå hvordan naturen henger sammen og hvordan klimaendringene påvirker naturen. Vil du bidra i overgangen til en verden der forståelse for biologi blir viktigere enn noensinne? Da er biologi på UiT noe for deg!

Med fokus på Arktis vil du som biologistudent hos oss få være med ut i felt, bruke våre feltstasjoner, dra på tokt med våre forskningsskip og jobbe på laboratorium.

Spørsmål om studiet
E-post: ambstudie@hjelp.uit.no

Kristin Herstrøm

Rådgiver

 • Telefon: +4777644740
 • Campus: Tromsø

Bachelor i biologi har obligatoriske fag og valgfag. De obligatoriske fagene gir en grundig innføring i biologi slik at du kan studere videre innen alle biologispesialiseringer. I femte semester kan du ta ett valgfag, og i det siste semesteret tar du bare valgfag. Valgfagene gir deg mulighet til å fordype deg i noe du er spesielt interessert i. Hvis du har lyst, kan du siste semester utveksle til et annet land eller dra til Universitetssenteret på Svalbard. Du kan velge utenlandsopphold hele det siste året hvis vertsinstitusjonen tilbyr fag som tilsvarer de to obligatoriske fagene i det femte semesteret på vårt program.

Hva lærer du?

Etter bachelor i biologi kan du dette:

Kunnskap

 • Du kan forklare viktige mekanismer og biologien til celler og organismer.
 • Du vet hvorfor DNA er viktig for evolusjonen og for hvordan celler og dyr fungerer.
 • Du vet hvordan gener fungerer og hva det har å si for et mangfold av arter, hva organismene og dyrene kan og hvilke evner de har til å tilpasse seg.
 • Du kan forklare evolusjonære teorier.
 • Du kan tolke artenes fordeling, rolle og tilpasninger opp mot økosystemer. Og du kan forstå næringskretsløp og energiens strømninger gjennom økosystemene.
 • Du kjenner til biologiske prosesser og mekanismer, naturlige og menneskeskapte miljøeffekter og organismenes tilpasning til miljøet.
 • Du vet mulighetene som ligger i molekylære metoder, og du kan diskutere bruk av biologisk materiale og bioteknologi for innovasjoner.

Ferdigheter

 • Du kan bruke ulike måter for å systematisere, lagre- og analysere data.
 • Du kan presentere og reflektere over biologiske problemstillinger.
 • Du kan forklare sentrale begreper i biologi.
 • Du kan bruke ulike metoder på laboratorier, i felt og på tokt.
 • Du kan innhente informasjon, finne relevant litteratur og vurdere påliteligheten til kilder.
 • Du kan drøfte generelle biologiske problemstillinger, både skriftlig og muntlig.

Generell kompetanse

 • Du kan jobbe systematisk og selvstendig i laboratoriet, felt og på tokt.
 • Du kan planlegge og gjøre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter i felt, på tokt og på lab, både alene og i samarbeid med andre.
 • Du kan vurdere etiske og vitenskapelige problemstillinger knyttet til laboratorieeksperimenter, dyreforsøk, biologisk feltarbeid, evolusjonsteori, miljø- og andre samfunnskonsekvenser av vitenskapelig virksomhet.
 • Du har utviklet evnen til kritisk tenkning og kan vet hva som kjennetegner vitenskapelig metode.

Som biolog kan du jobbe med alt fra enkeltorganismer til mer sammensatte utfordringer. Biologer jobber med hvordan klima- og miljøendringer påvirker naturen og hvordan vi skal ta vare på våre naturressurser. Biologer kan utforske og utvikle stoffer fra organismer som kan brukes i medisin, bioenergi og i næringsmiddelindustrien. I kommune, fylke og stat er det behov for biologer innen forvaltning, da ofte som rådgivere. Mange biologer jobber innen forskning og utvikling ved f.eks universiteter, høyskoler, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet. Også i privat sektor er det jobb for de med biologibakgrunn, f.eks i ulike konsulentfirma.


Studiet består av 40 studiepoeng i valgemner; 10 studiepoeng i det femte semesteret og 30 studiepoeng i det 6. semesteret. I løpet av det 6. semesteret anbefaler vi våre studenter å ta et utenlandsopphold eller studere ved Universitetssenteret på Svalbard.

For mer informasjon om oppbygging av studiet se studieplanen.


Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonstekn (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)


Tilsvarende studieretningsfag fra Reform 94 vil også gjelde, se Samordna opptak.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av ">realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Som biologistudent i Tromsø får du tett og god oppfølging i de forskjellige fagene. Undervisningen består av forelesninger, laboratoriearbeid, seminarer/kollokvier, feltarbeid i nordnorsk natur og tokt med våre forskningsskip.

Eksamensformene varierer i de ulike fagene. Det kan være muntlig eller skriftlig eksamen, journaler eller rapporter. Mer informasjon om de enkelte emner finnes i Emnekatalogen

Norsk.

Bachelorstudiet i biologi kvalifiserer for opptak til 2-årig master i biologi

Vårt masterprogram har flere ulike spesialiseringer, og karakterkravet er C (3.0)

Siste semester i bachelorgraden er det lagt opp til utveksling til utlandet eller studieopphold ved UNIS, Universitetssenteret på Svalbard. Populære utvekslingssavtaler som anbefales i biologiprogrammet:

James Cook University (Australia)

Alaska Fairbanks (USA)

California State University, Monterey Bay (USA)

University of Tasmania (Australia)

I tillegg har vi gode samarbeidsavtaler med flere europeiske land som Tyskland, Nederland, Sverige og Danmark.

De fleste avtaler er tilknyttet et utvekslingsprogram med stipendordninger. Her finner du mer informasjon om Utveksling ved UiT

Vi gjør oppmerksom på at du bør starte planleggingen i god tid.

DSC_1333_cr.JPG
Basedow, Sünnje Linnéa

Førsteammanuensis

Professor
Bodil-Bluhm-nohat.jpg
Bluhm, Bodil

Arctic marine ecology

50% teaching and service, 50% research

Professor
Sophie Bourgeon.jpg
Bourgeon, Sophie
Associate professor - Arctic marine ecotoxicology
Kari Anne Bråthen - Stetind.jpg
Bråthen, Kari Anne

Jeg er samfunnsøkolog med vekt på biologisk mangfold av planter og de samspill planter har med andre organismegrupper. 

Professor
Elisabeth-Cooper
Cooper, Elisabeth
Professor
Bilde av Folkow, Lars
Folkow, Lars

Forskningsgruppeleder Arktisk Kronobiologi & Fysiologi (ACP)

Person med særskilt kontrollansvar (PMSK) for forsøksdyranlegg #089 (Avdeling for Arktisk Biologi)

 

Professor i dyrefysiologi
Ivarfolstad.jpg
Folstad, Ivar
Professor
heiland-2014-3.jpg
Heiland, Ines

Prof. for Molecular Biology and Bioinformatics

Professor for Molecular Biology and Bioinformatics
John-3.jpg
Jensen, John Beck
Førsteamanuensis
Bilde av Karppinen, Katja
Karppinen, Katja

Førsteamanuensis i Plantebioteknologi og Bioenergi i ARC-Arctic Centre for Sustainable Energy. Medleder av ABSORB-prosjekt. Aktuelle forskningsinteresser finner du her.

Associate Professor in Plant Biotechnology
Bilde av Krause, Kirsten
Krause, Kirsten

Jeg ønsker å forstå hvordan planter tilpasser seg forskjellige omgivelser og utfordringer. Mitt tidligere arbeid på cellulære nettverker i modellplanten vårskrinneblom har ledet meg de siste årene til å utforske snylteplanteslekten Cuscuta som lever av de næringsstoffer andre planter produserer. De molekylære mekanismer som parasittene bruker å tilpasse seg verten og kamuflere seg selv slik at infeksjonen ikke oppdages av vertsplanten kan ha bioteknologisk verdi og er derfor blant de spørsmålene jeg håper å få løst i min karriere.

I min rolle som leder av Forskerskolen "Photosyntech" (2022-2030), en nasjonal utdanningsplattform for stipendiater som arbeider innenfor alle disipliner av plante- og algevitenskap, håper jeg å kunne videreformidle min lidenskap for forskning og innovasjon til neste generasjon av forskere.

 

Professor i Plantemolekylærbiologi
AntonLiaimer.jpg
Liaimer, Anton
Førsteamanuensis
Bilde av Mellard, Jarad
Mellard, Jarad

Førsteamanuensis

Bilde av Molis, Markus
Molis, Markus

Professor for arktisk kystener økologi

Professor for arktisk kysten økologi
Bilde av Nahrgang, Jasmine
Nahrgang, Jasmine

Jeg er professor i arktisk marin økotoksikologi og er interessert i petroleumsrelatert forurensning og påvirkning på arktiske marine arter, spesielt sensitive livsstadier i fisk. Jeg er studieprogramleder for vår internasjonale master i biologi og jeg underviser emnet Fundamentals in ecotoxicology (BIO-3020) på masternivå og koordinerer et praksiskurs for bachelorstudenter (BIO-2014).

Professor
Bilde av Norrbin, Fredrika
Norrbin, Fredrika

 

 

Universitetspedagogisk seminar, UiT  (2001)

Forskerveiledningskurs, UiT (2004-05)

Førsteamanuensis. Planktonøkologi
angelika-renner.jpeg
Renner, Angelika

I work as physical oceanographer at the Institute of Marine Research, Tromsø department. At UiT, I teach the BIO2516 Ocean Climate course and contribute to other courses.

During term time (Jan-May), I will be at UiT on teaching days (check the BIO-2516 time table). My office is at NFH, C271.

When I am not at UiT, you can reach me at the Institute of Marine Research in the Fram Centre.

To reach me via email, best use angelika.renner@hi.no.

Mobile: +47 48957340.

For more information about myself:

http://www.imr.no/om_havforskningsinstituttet/ansatte/r/angelika_renner/en

https://sites.google.com/site/angelikarenner/home

Audun Rikardsen profilbilde.jpg
Rikardsen, Audun
Professor
Bilde av Rämä, Teppo
Rämä, Teppo

Jeg er interessert i mangfoldet og biologien til mikrobielle samfunn, og spesielt sopper som finnes i det marine miljøet. I min forskning fokuserer jeg på dyrkbarhet av mikrober og soppdimensjonen til marine mikrobiomer (økologi, biosystematikk). Med forskningen min bidrar jeg til biodiscovery av nye naturstoffer innen Marbio forskningsgruppe og Senter for nye antibakterielle strategier (https://uit.no/research/cans).

Førsteamanuensis, Marbio
Bilde av Stien, Audun
Stien, Audun

Professor i kvantitativ økologi

forside.jpg
Strand, Jo Espen Tau

Forskning og undervising

Førstelektor
Bilde av Sundset, Monica Alterskjær
Sundset, Monica Alterskjær

Merittert underviser

Nestleder ved Institutt for Arktisk og Marin Biologi

Professor i dyrefysiologi
C.Svensen
Svensen, Camilla

Professor in marine ecology focusing on Arctic zooplankton biodiversity, food webs and the biological carbon pump. 

Leader of the Bachelor program in Biology at AMB, course leader of Bio-2513 marine biodiversity. 

University pedagogics and PhD supervision course from 2015.

Professor
PhD_AlexanderTveit FotoIngridJensvoll.jpg
Tveit, Alexander Tøsdal

Jeg er en mikrobiolog med PhD i mikrobiell økologi fra UiT, Norges Arktiske Universitet. Jeg studerer hvordan fysiologiske endringer i mikroorganismer kan påvirke den globale karbonsyklus. Jeg leder prosjektene Cells in the Cold (CECO) og Living on Air, samt forskningslaben "Cells in the Cold laboratory" med støtte fra Tromsø forskningsstiftelse og Norges forskningsråd. CV er å finne under "Vedlegg".

Forsker (Leder av CECO laben)
Tove2013.jpg
Utsi, Tove Aagnes
Førsteamanuensis
Bilde av Yoccoz, Nigel
Yoccoz, Nigel

Professor i Statistisk Økologi ved Institutt for Arktisk og Marin Biologi

Lederteam Institutt for Arktisk og Marin Biologi, ansvarlig for forskning

WP Leder UiT Aurora Senter "DYNAMO" (Leder: Odd Erik Garcia, Institutt for Fysikk)

WP Leder COAT, "Climate-Ecological Observatory of Arctic Tundra / Klima-økologisk Observatorie for Arktisk Tundra" (Leder Rolf Ims, AMB), www.coat.no

 

Professor

Studer biologi i Tromsø!

Følg oss her:

Facebook: Biologi i Tromsø – facebook.com/BioUiT

Instagram: Biology at UiT – instagram.com/biologyuit

Institutt for arktisk og marin biologi: uit.no/enhet/amb