Arctic blue polygon pattern
English flag   

Strategi mot 2030


Arbeidsgrupper   Analyser og tidligere innspill   Tidslinje   Nyheter   Bakgrunnsdokumenter Barn med lue som ser gjennom et teleskop

UiT startet høsten 2021 en prosess for å stake ut en ny strategi for UiT fram mot 2030.

Her er nettsiden for den vedtatte strategien
Den nye strategien ble vedtatt 17. juni 2022 og her kan du lese nyhetssaken.

På denne siden finner du informasjon om prosessen og bakgrunnsmateriale.  

Høringsfristen var 13. mai og det kom inn totalt 56 høringsinnspill:

Alle innspillene ble gjennomgått og utkastet til ny strategi ble styrebehandlet 17. juni.
Arbeidsgrupper


Basert på innspill og analyser gjennom høsten var det foreslått et rammerverk for stratgeien basert på fire gjennomgående innsatsområder. Det ble satt ned et bredt spekter av arbeidsgrupper som fikk i oppdrag å jobbe videre med å detaljere ut, forstå og utfordre hvordan vi kan lage tydelige strategier innenfor de ulike områdene. Les mer om oppdraget og struktur for arbeidsguppenene i UiT 2030 - notat om strategiprosessen.

Arbeidsgruppestrukturen tok utgangspunkt i en matrise av de foreslåtte innsatsområdene:

Matrise arbeidsgrupper
Klikk på bildet for større versjon

Mandatet for arbeidsgruppene var:

  • Arbeidsgruppen skal beskrive hva innsatsområdet XX kan og bør innebære for kjerneaktivtet YY
  • Arbeidsgruppen skal foreslå mål og prioriterte tiltak som bidrar til at UiT utmerker seg på området. 
  • Arbeidsgruppen kan anbefale kvalitative og kvantitative indikatorer for vurdering av måloppnåelse.  

Se oversikt over alle gruppene og medlemmer

Les Innspill fra arbeidsgrupper

Analyser og tidligere innspill


Universitetsledelsen er opptatt av å involvere bredt og høre mange stemmer underveis i prosessen. I starten av prosessen har det særlig vært de fire områdene i figuren under som diskusjonene har dreid seg rundt. Klikk deg inn på hver enkelt for å se mer om arbeidet som er gjort så langt.

Tidslinje


Klikk for større versjon

Strategiperioden strekker seg fra tidlig høst 2021 til våren 2022 med sikte på vedtak av ny strategi i universitetsstyret juni 2022. Høsten har vært preget av to hovedspor. Det ene handler om å gjøre opp status og samle analyser av sentrale drivere og trender rundt oss. Parallelt er det åpnet bredt for å komme med innspill på hva som bør være UiT sine sentrale innsatsområder og ambisjoner fram mot 2030. Både i egen organisasjon, i samarbeid med sentrale aktører og med invitasjon også til unge stemmer slik at fremtidens stemmer får plass i prosessen.

Her er det kommet flere innspill og både rektoratet og sekretariatet for prosessen har deltatt på mange diskusjonsarenaer. Basert på disse to hovedsporene er det nå arbeidet ut en skisse som skal sette retning gjennom noen sentrale innsatsområder og ambisjoner. Disse skal henge godt sammen med våre kjerneoppgaver og det vil derfor settes ned et bredt spekter av arbeidsgrupper som nå skal få jobbe videre med å detaljere ut, forstå og utfordre hvordan vi kan lage tydelige strategier innenfor de ulike områdene. To åpne digitale innspillsmøter vil også arrangeres for å sikre bred involvering i denne fasen av arbeidet.

Arbeidsgruppene vil jobbe i februar/mars og det vil basert på arbeidsgruppenes forslag lages et helhetlig utkast som går på høring både internt og eksternt. Ny strategi for UiT skal vedtas i juni 2022.

 


Nyheter

Kontakt oss:
strategi@uit.no

 

Bakgrunnsdokumenter


Utkast til strategi på høring

UiT 2030 - Norsk versjon
UiT 2030 - English version
Høringsbrev

 

Oppsummerende notat om prosessen:

UiT 2030 - notat om strategiprosessen (medio februar 2022)

Innspill fra arbeidsgrupper

 

Behandlinger i universitetsstyret:

Styresak 21.09.2021

Styresak 21.10.2021

 

Arbeidsgrupper:

Bestilling til arbeidsgrupper

Fordeling av temaer blant gruppene