UiT har fått ny strategi

Universitetsstyret har vedtatt strategien som skal gjelde for UiT Norges arktiske universitet frem til 2030.

Administrasjonsbygget i Tromsø
Administrasjonsbygget i Tromsø Foto: Jonatan Ottesen
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 17.06.22 13:36 Oppdatert: 27.06.22 08:35
Om UiT

Universitetsstyret besluttet å sette i gang arbeidet med ny strategi høsten 2021. Siden da har det vært gjennomført et omfattende arbeid, der det har vært lagt vekt på å involvere studenter, ansatte og eksterne parter.

Styremedlemmene ga uttrykk for at de var godt fornøyde med resultatet og at den nye strategien vil sette en god retning for å ta UiT inn i fremtiden. De pekte også på at det har vært en god prosess og at det har vært stor oppslutning, både underveis og i høringsfasen, fra eksterne og interne parter.

– Dette har vært en flott og konstruktiv prosess og jeg er stolt over arbeidet og måten det er forankret på. Vi er verdens nordligste universitet. Det gir oss noen fortrinn som vi må bruke, sier Dag Rune Olsen, rektor ved UiT Norges arktiske universitet.

Du kan lese strategien på nettsidene til UiT.

Vedtatt – med mindre endringer

Strategien, som heter «Eallju – Drivkraft i nord» ble enstemmig vedtatt.

I løpet av prosessen har mange gitt uttrykk for at navnet på den forrige strategien, «Drivkraft i nord»,  bør videreføres som tittel på den nye strategien og det var stor tilslutning til å føye til det nordsamiske ordet «Eallju», som betyr arbeidsiver.

Gjennom en god diskusjon i styret ble det gitt noen konkrete forslag til mindre justeringer, og rektor fikk fullmakt fra styret til å gjøre strategien ferdig, i samarbeid med styreleder.

Til slutt skal strategien oversettes til nynorsk, engelsk, nord-samisk og kvensk.

Arbeidet starter umiddelbart og ferdig strategidokument blir gjort tilgjengelig for alle interesserte.

Veien videre

Strategien skal vare fram til 2030 og den er derfor av overordnet karakter. Basert på strategien skal det jobbes frem mer operasjonelle planer i alle ledd.

Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 17.06.22 13:36 Oppdatert: 27.06.22 08:35
Om UiT