Ny UiT-strategi på høring

UiTs nye strategi skal gjelde fram til 2030. Nå er forslaget lagt ut på høring, og alle inviteres til å komme med innspill innen fristen 13. mai.

Rektor UiT
Dag Rune Olsen, rektor UiT Foto: David Jensen
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 05.04.22 09:44 Oppdatert: 11.04.22 12:39
Om UiT

– Strategien skal gi oss en tydelig retning og prioriteringer de neste årene. Nå er det viktig at så mange som mulig gir innspill, slik at den blir best mulig og at vi sammen står rustet til å møte endringene som preger vår tid – samtidig som vi er aktive, undersøkende og kunnskapsutviklende, sier Dag Rune Olsen, rektor ved UiT Norges arktiske universitet.

Her kan du lese utkastet til ny strategi:

På denne nettsiden finner du mer informasjon om prosessen og bakgrunnsdokumentene.

Send gjerne høringssvar på e-post til strategi@uit.no.

Fire faser

Arbeidet med ny strategi startet høsten 2021 og prosessen er delt inn i fire faser

  • Fase 1: Ambisjoner og innsatsområder.
  • Fase 2: Status- om omverdensanalyse
  • Fase 3: Åpne innspill og arbeidsgrupper
  • Fase 4: Høring

– Vi startet prosessen med en bred invitasjon til å komme med innspill på fremtidige ambisjoner og innsatsområder via både møter, seminarer og digitalt, sier Kathrine Tveiterås, prorektor for utdanning som har ledet strategiprosessen.

Tveiterås
Kathrine Tveiterås, prorektor for utdanning som har ledet strategiprosessen. Foto: David Jensen

Parallelt ble det jobbet med fase to som så spesielt på status for nåværende strategi og en samling av relevante omverdensanalyser. Hensikten var å gi et bilde av UiTs styrker, utfordringer og ikke minst forventinger, og sentrale trender og drivere rundt universitetet.

Deretter ble det i februar opprettet 20 arbeidsgrupper som fikk i oppdrag å utfordre, utvide og detaljere utkastene til innsatsområder. I alt ble det foreslått over 350 medlemmer til disse arbeidsgruppene, og totalt var 160 ansatte og studenter i arbeid i løpet av denne hektiske perioden.

– Det er fantastisk inspirerende å lese alt som er kommet inn fra arbeidsgruppene, og det har fungert som et helt vesentlig grunnlag for det som nå ligger på bordet som utkast til strategi, sier Tveiterås.

Tre strategiske innsatsområder

For å styrke kvaliteten og gjennomslagskraften for UiTs fagområder og kjerneoppgaver foreslås det å peke ut tre gjennomgående strategiske innsatsområder.

  • Arktis og nordområdene: UiT skal være internasjonalt ledende på kunnskap og kompetanse om Arktis og nordområdene.
  • De store samfunnsutfordringene: UiT skal være nyskapende i det globale kunnskapsarbeidet med sammensatte samfunnsutfordringer.
  • Talentutvikling og mangfold: UiT skal utvikle alles talent og utnytte mangfold som drivkraft.

Høringsfrist 13. mai

Høringen er gått ut til alle fakultet, Universitetsbiblioteket, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK), Studentparlamentet og tjenestemannsorganisasjonene.

I tillegg inviteres eksterne samarbeidspartnere til å gi tilbakemeldinger. Fristen for tilbakemelding og innspill er satt til 13. mai. Høringssvarene gis enten gjennom de interne linjene eller via epost til strategi@uit.no.

– Strategien skal ikke liste opp våre lovpålagte oppgaver og oppdrag, men peke ut retning for hva vi særlig trenger å prioritere for å løse vårt samfunnsoppdrag på en best mulig måte, sier Tveiterås.

Hun understreker at enhetene står fritt til å gi innspill på den måten de ønsker, men at for å sikre at de viktigste delene av strategien dekkes, er det stilt fem konkrete spørsmål i høringsbrevet som det ønskes tilbakemelding på.

– Absolutt alle høringsinstansene står fritt til å komme med ytterligere kommentarer og innspill til prosessen og resultatet så langt, sier Tveiterås.

Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 05.04.22 09:44 Oppdatert: 11.04.22 12:39
Om UiT