Rapport fra ekspertutvalg sosialfag

Ekspertutvalget for samfunnssikkerhet, sikkerhet og bRerdskap leverte sin rapport 29.juni.
Av: Toftaker, Bjarte
Publisert: 2016-08-22

Rapport fra ekspertutvalg samfunnsikkerhet, sikkerhet og beredskap

Ekspertutvalget for samfunnssikkerhet, sikkerhet og berdskap leverte sin rapport 29.juni.
Av: Toftaker, Bjarte
Publisert: 2016-08-15

Styresak om organisering av administrasjonen ved campus Harstad

Universitetsstyret har fått sendt på sirkulasjon sak om organisering av administrasjonen ved campus Harstad. Styret har frist til 1.juni kl 16.00.
Av: Toftaker, Bjarte
Publisert: 2016-05-30

Vedtak om organisering av administrasjonen ved campus Harstad og campus Narvik

I Universitetsstyrets møte 19.mai ble sak om organisering av administrasjonene ved campus Harstad og campus Narvik behandlet.
Av: Toftaker, Bjarte
Publisert: 2016-05-19

Rapport fra arbeidsgruppe administrasjon campus Harstad og campus Narvik. Ny rapport med vedlegg fra campus Harstad

Arbeidsgruppa som ble oppnevnt for å gi forslag til organisering av administrasjonen ved campus Harstad og campus Narvik har nå levert sin rapport. Tidligere utsendt rapport er nå erstattet med ny rapport som inneholder vedlegg fra campus Harstad om fellesadministrative funksjoner.
Av: Toftaker, Bjarte
Publisert: 2016-04-13
Endret: 2016-04-15

Informasjon til administrativt ansatte ved campus Harstad og Narvik

 
Av: Toftaker, Bjarte
Publisert: 2016-02-22

Arbeidsgruppe organisering av administrative tjenester ved campus Harstad og Narvik

Det er oppnevnt en arbeidsgruppe som skal gi anbefaling om organisering av administrative tjenester ved campus Harstad og campus Narvik
Av: Toftaker, Bjarte
Publisert: 2016-01-27

TEO_cropped.jpg

– Fusjonen gjør oss til en sterkere aktør i nord

Fra 1. januar 2016 har UiT Norges arktiske universitet virksomhet i hele Nord-Norge og er landets tredje største universitet målt i antall studenter.
Av: Solhaug, Randi Merete
Publisert: 2015-12-30

Informasjon til studenter ved HiN og HiH

1. januar 2016 fusjonerer UiT, HiH og HiH. For deg som er student ved høgskolene fører fusjonen til en rekke endringer du trenger å vite om.
Av: Solhaug, Randi Merete
Publisert: 2015-12-22

Seminar om Adm2020 og fusjon

Universitetsdirektøren inviterer til seminar om ADM2020 og den pågående fusjonsprosessen, 16 november 2015, kl. 12.00 - 15.45 i Aud 1.
Av: Løvik, André
Publisert: 2015-11-12
Endret: 2015-12-09

rektorrådsmøte_samlet.jpg

Delte meninger om ekspertutvalg

Eksterne eller interne medlemmer i ekspertutvalgene? Dette diskuterte rektorrådet på sitt siste møte, fredag 13. november.
Av: Solhaug, Randi Merete
Publisert: 2015-11-18

Referat fra møte i rektorrådet 13.november

Referat fra møte i rektorrådet 13.november finner dere på denne lenken
Av: Toftaker, Bjarte
Publisert: 2015-11-17

Møte i rektorrådet

Rektorrådet avholder sitt neste møte på campus i Tromsø fredag 13.oktober
Av: Toftaker, Bjarte
Publisert: 2015-11-09

Dette vil fusjonen bety for deg som student

Hva skjer med faget, og hva skjer med vitnemålet ditt? Her får du svar!
Av: Solhaug, Randi Merete
Publisert: 2015-11-02
Endret: 2015-11-03

Vedtok ny organisasjonsstruktur

– Dette er et godt svar på det oppdraget vi har fått fra regjeringa. Vi organiserer det nye universitetet med større og mer robuste fagmiljø.
Av: Solhaug, Randi Merete
Publisert: 2015-10-27
Endret: 2015-10-29

– Vi må ha fakultet i Harstad

Styrene ved HiH, HiN og UiT diskuterte mandag organiseringa av det fusjonerte universitetet, og styremedlemmer fra Harstad var klinkende klare.
Av: Solhaug, Randi Merete
Publisert: 2015-10-26
Endret: 2015-10-27

Forslag til nytt organisasjonskart

Slik kan det nye, fusjonerte universitetet se ut fra årsskiftet. I dag diskuteres organiseringa på styreseminaret.
Av: Solhaug, Randi Merete
Publisert: 2015-10-26

Anbefaler ekspertutvalg for å løse organisering

Rektorrådet foreslår å opprette to ekspertutvalg for å komme til enighet om organisering av de sosialfaglige miljøene, samt fagmiljøene innen sikkerhet og beredskap.
Av: Solhaug, Randi Merete
Publisert: 2015-10-20

Møte i rektorrådet 19.oktober

Rektorrådet avholder møte på campus i Tromsø mandag 19.oktober.
Av: Toftaker, Bjarte
Publisert: 2015-10-16

Orientering om omstilling og innplassering

Orienteringen fra omstillingsseminaret  15.okt 2015 "Omstilling og innplassering i stilling ved det nye universitet" finner du her.
Av: Øren, Reidar Halvard
Publisert: 2015-10-16

Høringssvarene er lagt ut

De innkomne høringssvarene er nå lagt ut på fusjonssiden.
Av: Løvik, André
Publisert: 2015-10-15

Arbeidsgruppene har levert sine rapporter

Om 17 dager skal ny universitetsstruktur på plass. Her kan du lese hvilke forslag arbeidsgruppene har til hvordan det fusjonerte universitetet skal se ut.
Av: Solhaug, Randi Merete
Publisert: 2015-10-10
Endret: 2015-10-13

budsjett_COLOURBOX10187190.jpg

Statsbudsjettet 2016: Mer penger til fusjonsarbeid

Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner ekstra i SAKS-midler til neste år. Det fusjonerte UiT vil kunne få midler fra denne potten.
Av: Solhaug, Randi Merete
Publisert: 2015-10-07
Endret: 2015-10-09

Konklusjoner fra møte om organisering av campus Harstad

Den 29. september ble det avholdt mellom rektor og universitetsdirektør ved UiT og rektor og høgskoledirektør ved HiH.
Av: Toftaker, Bjarte
Publisert: 2015-10-06

Fremtidig organisering av virksomheten ved campus Harstad

Uttalelsen fra styret ved Høyskolen i Harstad om fremtidig organisering av virksomheten,vil inngå som en del av grunnlaget til universitetsstyret når de behandler saken 27. oktober i år.
Av: Karde, Hanne
Publisert: 2015-10-02

Organisering av virksomheten ved campus Harstad

Et viktig spørsmål i fusjonsprosessen er hvordan den virksomheten som i dag skjer i Harstad, skal organiseres i en fusjonert institusjon.
Av: Bartnes, Asbjørn Ivar
Publisert: 2015-09-29
Endret: 2015-09-30

HiN_fasade_04_sc_ingress.jpg

Dette vil fusjonen bety for deg som ansatt

Ingen mister jobben og ingen må flytte, men noen kan få nytt stillingsinnhold.
Av: Solhaug, Randi Merete
Publisert: 2015-09-22
Endret: 2015-09-25

Andre møte i faggruppe samfunssikkerhet og beredskap

Gruppen gjennomførte sitt andre møte ved Malangen Brygger 18/8-15
Av: Øren, Reidar Halvard
Publisert: 2015-09-17
Endret: 2015-09-25

Forskningsdager 2013.jpg

Andre møte i arbeidsguppe FoU og forskningsformidling

Arbeidsgruppa for FoU og forskningsformidling avholdt sitt andre møte som SKYPE-møte 17.september.
Av: Toftaker, Bjarte
Publisert: 2015-09-18
Endret: 2015-09-25

Rektorrådet

Rektorrådet oppretter fag- og arbeidsgrupper

Rektorrådet opprettet 29.04.15 alle arbeids- og faggruppene som skal bidra i fusjonsarbeidet.
Av: Løvik, André
Publisert: 2015-04-29
Endret: 2015-09-24

rektorene.png

Referat fra møte i rektorrådet

Rektorrådet avholdt møte i Narvik 1.september.
Av: Toftaker, Bjarte
Publisert: 2015-09-21

Forskningsdagene-hopp-på-ski.JPG

Arbeidsgruppe FoU og forskningsformidling

Arbeidsgruppa for FoU og forskningsformidling hadde sitt første møte 2.september i Tromsø.
Av: Toftaker, Bjarte
Publisert: 2015-09-17

Hjerteskåler.jpg

Helse- og omsorgsfag. Referat fra gruppas 2. møte

Faggruppa for helse- og omsorgsfag hadde sitt 2.møte i Harstad 28.august
Av: Toftaker, Bjarte
Publisert: 2015-09-16

Biblioteksøk

Andre møte i arbeidsgruppe bibliotekdrift

Arbeidsgruppa for bibliotekdrift avholdt et SKYPE møte 25.august.
Av: Toftaker, Bjarte
Publisert: 2015-09-14

penger_COLOURBOX6267204.jpg

Slik blir fusjonsmidlene fordelt

Mest penger går til faglige utviklingstiltak innen helse/omsorgsfag og ingeniørfag.
Av: Solhaug, Randi Merete
Publisert: 2015-09-10
Endret: 2015-09-11

kronikk_faksimile_HT.png

Ønsker eget fakultet i Harstad

Ansatte ved Høgskolen i Harstad tar til orde for et eget fakultet etter fusjonen, på lik linje med Alta og Narvik.
Av: Solhaug, Randi Merete
Publisert: 2015-09-11

Første møte i faggruppe Sosialfag

Første møtet ble avholdt ved HiH 11.08.2015
Av: Øren, Reidar Halvard
Publisert: 2015-09-02

Omstillingsavtale er forhandlet

Kunnskapsdpartementet og de sentrale tjenestemannsorganisasjonene forhandlet 19.august frem omstillingsavtale for fusjonen mellom UiT Norges arktiske universitet, Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik.
Av: Toftaker, Bjarte
Publisert: 2015-08-21
Endret: 2015-08-31

Møte i Rektorrådet 1. september

Rektorrådet avholder møte i Narvik 1. september.
Av: Løvik, André
Publisert: 2015-08-28
Endret: 2015-08-31

sikkerdrift_fusjon_ingress.jpg

– Vi har god kontroll over sikker drift

1. januar skal det nyfusjonerte universitetet ha felles datasystemer og administrative løsninger. En egen arbeidsgruppe jobber for at det skal skje.
Av: Solhaug, Randi Merete
Publisert: 2015-08-28
Endret: 2015-08-31

Første møte for faggruppe økonomi- og ledelsesutdanninger

Møtet ble avholdt i Narvik 20.august 2015.
Av: Øren, Reidar Halvard
Publisert: 2015-08-28

COLOURBOX2225405.jpg

Fusjonsarbeidet er i rute

Nå er det bare litt over fire måneder igjen til UiT, HiH og HiN formelt blir ett universitet.  – Vi er i rute med arbeidet, opplyser fusjonssekretariatet.
Av: Solhaug, Randi Merete
Publisert: 2015-08-25

kaffekopp_samskipnaden.jpg

Studentsamskipnader slår seg sammen

Studentsamskipnaden i Harstad er avviklet. Fra nå av blir velferdsaktivitetene for studentene i Harstad ivaretatt av Norges arktiske studentsamskipnad.
Av: Solhaug, Randi Merete
Publisert: 2015-08-24

Andre møte i arbeidsgruppe sikker drift

Arbeidsgruppe sikker drift hadde sitt 2.møte 17.juni ved Høgskolen i Harstad
Av: Toftaker, Bjarte
Publisert: 2015-07-21

Første møte i faggruppe helse og- omsorgsfag

Faggruppe helse- og omsorgsfag hadde sitt første møte 25.juni i Tromsø.
Av: Toftaker, Bjarte
Publisert: 2015-07-21

faggruppe_Narvik_ingenior_teknologi.jpg

Første møte i faggruppa for ingeniørvitenskap og teknologi

Faggruppa hadde sitt første møte fredag 12. juni, via Skype.
Av: Solhaug, Randi Merete
Publisert: 2015-06-17
Endret: 2015-06-24

Referat fra møte i rektorrådet 15.juni

Rekorrådet avholdt sitt tredje møte 15.juni på Høgskolen i Harstad
Av: Toftaker, Bjarte
Publisert: 2015-06-23

rektorene.png

Klarsignal til fusjon

Fra 1. januar 2016 organiseres Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Harstad og UiT – Norges arktiske universitet som ett universitet. Navnet på det fusjonerte universitetet skal være Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
Av: Solhaug, Randi Merete
Publisert: 2015-06-19

rektorene.png

Måldokument for fusjonen underskrevet

De tre rektorene Arne Erik Holdø, Anne Husebekk og Bodil Olsvik undertegnet nylig måldokumentet for fusjonen.
Av: Solhaug, Randi Merete
Publisert: 2015-06-12
Endret: 2015-06-17

Tredje møte i Rektorrådet

Rektorrådet avholder sitt tredje møte mandag 15.06.15 kl 11.00. Møtet avholdes på Høgskolen i Harstad
Av: Toftaker, Bjarte
Publisert: 2015-06-10

Prorektor-besøk ved Høgskolen i Narvik

Fredag 5. juni møtte prorektor for utdanning Wenche Jakobsen, og prorektor for forskning og utvikling Kenneth Ruud ved UiT de faglige lederne ved høgskolen.
Av: Gjerløw, Anne
Publisert: 2015-06-09

Svarene på noen av vår tids viktigste spørsmål i nord

Kronikk publisert i Nordlys, Fremover og Harstad Tidende.

Forfattere er:

Anne Husebekk, rektorUiT Norges arktiske universitet
Arne Erik Holdø, rektorHøgskolen i Narvik
​Bodil Olsvik, rektorHøgskolen i Harstad.
Av: Toftaker, Bjarte
Publisert: 2015-06-05

Mandat for Rektorråd klart

Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Narvik og UiT Norges arktiske universitet er nå kommet frem til enighet om mandatet for Rektorrådet.
Av: Løvik, André
Publisert: 2015-03-27
Endret: 2015-06-05

Andre møte i Rektorrådet

Rektorrådet avholdt 29.april sitt andre møte, referatet er nå klart.
Av: Løvik, André
Publisert: 2015-04-28
Endret: 2015-05-26

HiN-HaraldGroven-Flickr1-mini.jpg

Eget fakultet og viserektor til Narvik

UiT bekrefter at Narvik får et eget teknologisk fakultet etter en fusjon.
Av: Mali A. Arnstad og Karine Nigar Aarskog
Publisert: 2015-05-21
Endret: 2015-05-22

AnneHusebekk-mini.jpg

– Frivillighet er viktig for fusjon

UiT er inne i spennende fusjonssamtaler med høgskolene i Harstad og Narvik. Neste uke blir det klart om Narvik vil med.
Av: Mali A. Arnstad og Karine Nigar Aarskog
Publisert: 2015-05-20

Første møte i Rektorrådet

Rektorrådet i fusjonsprosessen mellom HiN, HiH og UiT avholder mandag 20. april første møte.
Av: Løvik, André
Publisert: 2015-04-15
Endret: 2015-04-30

Arbeidsbeskrivelse fusjonssekretariatet

For å understøtte og bistå i den tekniske og operative prosessen, har ledelsen ved de tre virksomhetene i møte 2. mars 2015 opprettet et felles fusjonssekretariat.
Av: Løvik, André
Publisert: 2015-03-30
Endret: 2015-03-31

Informasjonsside for fusjonen

Lansering av informasjonsside for fusjonen mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Narvik og UiT Norges arktiske universitet.
Av: Løvik, André
Publisert: 2015-03-31

Styret-ved-Høgskolen-i-Finnmark

Fusjonsdiskusjon i styret

Formålet med en fusjon må bli tydeligere før beslutningen tas 17. juni. Det var det bred enighet om i Universitetsstyret, som diskuterte en mulig fusjon med Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Finnmark i dag.
Av: Solbakk, Mona
Publisert: 2010-04-22
Endret: 2015-03-24

Finnmark-natur-1

Fusjonsprosessen mellom UiT og HiF er i gang

Styringsgruppa for fusjonen mellom UiT og HiF hadde sitt første møte 7. januar. Rammene for fusjonsprosessen er nå lagt, og det formelle arbeidet settes i gang.
Av: Kvalsvik, Kjetil
Publisert: 2013-01-10
Endret: 2015-03-24

Bjorhovde-ingress

Universitetsstyret: Mat.nat. må jobbe videre med integrasjon

Universitetsstyret vedtok at Fakultet 2 må arbeide videre for å utnytte potensialet fusjonen gir.
Av: Fagertun, Thoralf
Publisert: 2008-12-11
Endret: 2008-12-15

Killie-ingress

Universitetsstyret: Bekymret for NFHs fremtid

Universitetsstyret er bekymret: Vil den nye organiseringen hjelpe eller drepe Norges Fiskerihøgskole?
Av: Fagertun, Thoralf
Publisert: 2008-12-11
Endret: 2008-12-12

LonAar-ingress

Universitetsstyret: Ny organisering vedtatt

Slik skal fakultetene ved det nye Universitetet i Tromsø organiseres.
Av: Fagertun, Thoralf
Publisert: 2008-12-11
Endret: 2008-12-12

Hambro-ingress

Universitetsstyret: Flere institutter på Fakultet 3

Fra fem til syv institutter.
Av: Fagertun, Thoralf
Publisert: 2008-12-11

UiT-ingress

Hva skal fakultetet hete?

Her er navneforslagene Universitetsstyret skal ta stilling til 11. og 12. desember.
Av: Fagertun, Thoralf
Publisert: 2008-12-05
Endret: 2008-12-08