Sluttrapporter og høringssvar

Ferdige fag- og arbeidsgrupperapporter legges ut fortløpende som de kommer inn. Rapportene finner du ved å trykke på lenkene.

Sosialfaggruppa ikke har funnet grunnlag for å levere en felles
rapport fra sitt arbeid. Medlemmenes uttalelser i forbindelses med dette er lagt ut.

Høringssvarene i forbindelse med de fleste fag- og arbeidsgruppenes finner du under høringssvar første runde. Rapporter fra AG utdanningsvirksomhet, AG sikker drift og AG FoU- og formidling ble først behandlet med frist 5. november. Høringssvarene på disse gruppenes arbeid, finnes ved å følge lenken høringssvar andre runde.