Delte meninger om ekspertutvalg

Eksterne eller interne medlemmer i ekspertutvalgene? Dette diskuterte rektorrådet på sitt siste møte, fredag 13. november.

Rektorrådet avholdt sitt møte i Tromsø 13. november. Foto: Randi Solhaug

Universitetsstyret vedtok 27. oktober at det skal opprettes ekspertutvalg innenfor områdene sosialfag, barnevern og vernepleie, samt samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap.

Hvem som skal sitte i disse ekspertutvalgene er ikke bestemt ennå, saken skal  behandles på universitetsstyremøtet 8. desember.

Ulike meninger om interne og eksterne medlemmer

Men på rektorrådsmøtet 13. november ble saken tatt opp til diskusjon, og det var delte oppfatninger i rådet om disse utvalgene skal ha rent eksterne eller interne medlemmer. Rådet mener at det både er fordeler og ulemper knyttet til å eksterne medlemmer som ikke har noen tilknytning til miljøene, samt interne som kan ha for sterk tilknytning.

Medlemmene i rektorrådet påpekte blant annet dette:

  • Det kan være en idé at utvalget møter relevante fagpersoner fra UiT i sitt første møte.
  • Det er bred enighet om at utvalgene ikke skal mene noe om organisering.
  • Nautikk- og luftfartsutdanning også bør inngå som en del av det utvalget innenfor samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap ser hen til i sitt arbeid.
  • Det er viktig å også se på EVU-aktivitetene (etter- og videreutdanning) innenfor fagområdene.

Før saken skal opp i universitetsstyret vil dessuten forslag for mandat og hvem som skal sitte i ekspertutvalgene i forkant sendes til rektorrådet. Her vil rektorrådet få mulighet til å si sin mening.

Siden det ikke vil bli avholdt flere møter i rektorrådet, vil den saken bli sendt på sirkulasjon. Det vil si at medlemmene får tilsendt saker de skal ta stilling til, men uten å fysisk møtes.

Markering  ved semesterstart

Rektorrådet behandlet også en sak om markering av at HiN, HiH og UiT formelt blir til ett universitet 1. januar 2016.

Rådet ønsker å få til en markering ved campus i Harstad og Narvi ved semesterstart. Tidspunkt vil bli annonsert senere.

Referat fra Rektorrådsmøtet 13. november finner du her.