Rapport fra ekspertutvalg samfunnsikkerhet, sikkerhet og beredskap

Ekspertutvalget for samfunnssikkerhet, sikkerhet og berdskap leverte sin rapport 29.juni.

Rapporten er sendt på høring til fakulteter, studentparlamentet og tjenestemannsorganisasjonene. Du finner rapporten som på denne lenken