Tredje møte i Rektorrådet

Rektorrådet avholder sitt tredje møte mandag 15.06.15 kl 11.00. Møtet avholdes på Høgskolen i Harstad

Følgende saker er til behandling:

Sak RR 11-15 Godkjenning av mandat for arbeidsgruppe organisasjon

Sak RR 12-15 Endring av mandat for faggruppe sosialfag

Sak RR 13-15 Godkjenning av måldokument for fusjonen

 

 

Diskusjonssaker;

 

  • Milepælsplan (notat vedlagt)
  • Følgeforskning

 

Sakspapirene ligger som vedlegg nederst på denne siden
Vedlegg: