Måldokument for fusjonen underskrevet

De tre rektorene Arne Erik Holdø, Anne Husebekk og Bodil Olsvik undertegnet nylig måldokumentet for fusjonen.

Nå er  fusjonsarbeidet godt i gang og det etablert et måldokument for fusjonen. Dokumentet beskriver begrunnelser, mål og forutsetninger for fusjonsarbeidet. Måldokumentet ble vedtatt på rektorrådsmøtet i Harstad 15. juni.

Her står det at det nye universitetet skal være et nasjonalt ledende breddeuniversitet, samtidig skal rollen som profesjonsuniversitet styrkes og videreutvikles gjennom fusjonen. Det fusjonerte universitetet skal bidra til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom forskning, utdanning og formidling på et høyt internasjonalt nivå. Blant våre særlige fortrinn i møtet med fremtidige utfordringer er faglig bredde og kvalitet, tverrfaglighet og sentral beliggenhet i nordområdene.

 

Her skriver de tre rektorene Arne Erik Holdø, Anne Husebekk og Bodil Olsvik under måldokumentet for fusjonen. Foto: Britt Elin Steinveg

 

Det ble vedtatt at det fusjonerte universitetet skal:

 • Forsyne landsdelen med kompetanse, gjennom å tilby relevante studier og forskning av høy kvalitet
 • Være nasjonalt og internasjonalt ledende på enkelte områder, og være en synlig bidragsyter i det internasjonale kunnskapssamfunnet
 • Styrke institusjonenes fagmiljø og sørge for tverrfaglig samarbeid
 • Ha fokus på økt kvalitet og faglig bærekraft
 • Skape et attraktivt arbeidsmiljø på tvers av campus
 • Ha god utdanningskvalitet og et attraktivt læringsmiljø
 • Tilby fleksible studier og geografiske distribuerte tilbud
 • Bidra til økt innovasjon og omstillingsevne i arbeids- og næringsliv
 • Ha en sterk tilstedeværelse og et godt samarbeid med offentlig sektor og næringsliv i landsdelen
 • Utnytte ressursene godt
 • Øke tilfanget av eksterne forskningsmidler

Det fusjonerte universitetet skal ha hovedaktivitet i Alta, Hammerfest, Narvik, Harstad og Tromsø. Universitetsvirksomheten i Kirkenes, Bardufoss, Longyearbyen, Mo i Rana og Bodø opprettholdes og videreutvikles der det er behov og økonomi til det.

I tillegg er det foreslått en milepælsplan for fusjonen, som viser når viktige milepæler skal være nådd.

Du kan lese mer om dette i det vedtatte måldokumentet.

Rektorrådet har den overordnede styringa i fusjonsprosessen mellom HiN, HiH og UiT.

Rådet behandlet også to andre saker:

 • Godkjenning av mandat for arbeidsgruppe organisasjon
 • Endring av mandat for faggruppe sosialfag

 Fusjonen mellom UiT, HiN og HiH skal ha virkning fra 1. januar 2016.

 
Vedlegg: