Styresak om organisering av administrasjonen ved campus Harstad

Universitetsstyret har fått sendt på sirkulasjon sak om organisering av administrasjonen ved campus Harstad. Styret har frist til 1.juni kl 16.00.

Saken finner dere vedlagt nederst på siden