Referat fra møte i rektorrådet 15.juni

Rekorrådet avholdt sitt tredje møte 15.juni på Høgskolen i Harstad

Saker som ble behandlet var måldokument for fusjonen og oppnevning av faggruppe sosialfag og arbeidsgruppe organisasjon. Referat fra møtet finner du lenger ned på denne siden.
Vedlegg: