Andre møte i Rektorrådet

Rektorrådet avholdt 29.april sitt andre møte, referatet er nå klart.

I møtet vil Rektorrådet behandle oppnevning av leder og nestleder for rektorrådet, intensjonserklæring for fusjon, mandater og oppnevning av arbeidsgrupper og kommunikasjonsplan.

Rektorrådet vil utover dette ta opp orienteringssaker knyttet til organisering av fusjonsprosessen, arbeidsbeskrivelse for fusjonssekretariatet, hjemmeside for fusjonsprosessen og milepælsplan. I tillegg vil man diskutere budsjett for fusjonsprosessen.  

Saksdokumenter til møtet er tilgjengelig nederst på denne siden.

Referat fra det 2. møtet i rektorrådet er nå klart og er tilgjengelig nederst på denne siden