Rapport fra arbeidsgruppe administrasjon campus Harstad og campus Narvik. Ny rapport med vedlegg fra campus Harstad

Arbeidsgruppa som ble oppnevnt for å gi forslag til organisering av administrasjonen ved campus Harstad og campus Narvik har nå levert sin rapport. Tidligere utsendt rapport er nå erstattet med ny rapport som inneholder vedlegg fra campus Harstad om fellesadministrative funksjoner.

Rapporten sendes nå på høring med frist mandag 2.mai, før saken behandles i Universitetsstyrets møte 19.mai.

 

Rapporten finner dere på denne lenken: https://uit.no/fusjon/art?p_document_id=450139