Arbeidsbeskrivelse fusjonssekretariatet

For å understøtte og bistå i den tekniske og operative prosessen, har ledelsen ved de tre virksomhetene i møte 2. mars 2015 opprettet et felles fusjonssekretariat.

Fusjonssekretariatet har i hovedsak en koordinerende rolle i fusjonsarbeidet. En av oppgavene vil være å tilrettelegge og bistå i forbindelse med arbeidet i Rektorrådet. Sekretariatet vil også følge opp arbeidsgruppene og sørge for nødvendig fremdrift og samkjøring av disse.

Sekretariatet har særlig ansvar for at nødvendig informasjon om fusjonsarbeidet gjøres kjent for studenter, ansatte og andre berørte underveis.

Fusjonssekretariatet består av følgende medlemmer: 

  • Bjarte Toftaker, UiT 
  • André Løvik, UiT 
  • Anne Gjerløw, HiN 
  • Reidar Halvard Øren, HiH

Nederst på siden er arbeidsbeskrivelsen for fusjonssekretariatet vedlagt.