Mandat for Rektorråd klart

Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Narvik og UiT Norges arktiske universitet er nå kommet frem til enighet om mandatet for Rektorrådet.

Rådet vil være øverste instans i fusjonsarbeidet og vil ha det strategiske og koordinerende ansvaret frem mot fusjonstidspunktet. Rektorrådet vil ha ansvaret for å fremme anbefalinger til styrene som treffer vedtak. 

De viktigste oppgavene for Rektorrådet den første tiden vil være å utarbeide intensjonserklæring for fusjonsarbeidet og fremlegge denne for styrene. Rektorrådet vil i tillegg vedta fremdriftsplan for det videre arbeidet, etablere fag- og arbeidsgrupper og utnevne medlemmer til disse.

I Rektorrådet sitter representanter fra ledelsen, studentene og de ansatte ved de tre institusjonene

Medlemmer i Rektorrådet:

Arne Erik Holdø, rektor HiN
Bjørnar Storeng, direktør HiN
Sara Kristine Nilsen, stud.rep HiN
Jan-Arne Pettersen, TEKNA HiN

Anne Husebekk, rektor UiT
Sveinung Ekeland, viserektor UiT
Lasse Lønnum, direktør UiT
Daniel Hermansen, stud.rep UiT
Ellen Dahl, forsker.forb UiT

Bodil Severinsen Olsvik, rektor HiH
Karl Erik Arnesen, direktør HiH
Baard Herman Borge, Unio/Forskerforbundet HiH
Kurt T N Klaussen, stud.rep HiH

Britt Elin Steinveg, assisterende direktør ved UiT er sekretær for Rektorrådet.

Mandatet finner du nederst på denne siden.
Vedlegg: