Referat fra møte i rektorrådet

Rektorrådet avholdt møte i Narvik 1.september.

Referat fra møtet ligger nederst på denne siden.
Vedlegg: