Arbeidsgruppe organisering av administrative tjenester ved campus Harstad og Narvik

Det er oppnevnt en arbeidsgruppe som skal gi anbefaling om organisering av administrative tjenester ved campus Harstad og campus Narvik

Mandat og sammensetning finner dere på denne lenken