Arbeidsgrupper / områder

Etablerte fag- og arbeidsgrupper.

Faggrupper:

Arbeidsgrupper:

Universitets- og høgskoleledelsene har fått fullmakt av Rektorrådet til å utnevne medlemmer til  fag- og arbeidsgruppene. Arbeidet med å utnevne ledere og medlemmer til de forskjellige gruppene er påbegynt.