Rektorrådet oppretter fag- og arbeidsgrupper

Rektorrådet opprettet 29.04.15 alle arbeids- og faggruppene som skal bidra i fusjonsarbeidet.

RektorrådetVi har lagt opp til en prosess hvor de gode forslagene og mulighetene i denne fusjonen kommer som et resultat av våre medarbeideres og studenters engasjement og kompetanse. Vi ser fram til å behandle forslagene fra arbeids- og faggruppene.

Rektorrådet har full fokus på å få på plass driftskritiske funksjoner fra fusjonstidspunktet 1.1.2016.

Rektorrådet er kjent med at HiN foreløpig ikke har tatt endelig stilling til fusjon.