Studentsamskipnader slår seg sammen

Studentsamskipnaden i Harstad er avviklet. Fra nå av blir velferdsaktivitetene for studentene i Harstad ivaretatt av Norges arktiske studentsamskipnad.

Som naturlig konsekvens av fusjonen mellom UiT - Norges arktiske universitet og høgskolene i Narvik og Harstad, følger også de selvstendige studentsamskipnadene ved de tre institusjonene opp og slår seg sammen - under navnet Norges arktiske studentsamskipnad.   

Den nye fusjonerte studentsamskipnaden vil være aktiv på campusene i Svalbard, Hammerfest, Alta, Tromsø, Harstad og Narvik. Samskipnaden i Narvik er riktignok fortsatt formelt en del av Studentsamskipnaden i Nord, men ventes overdratt til Norges arktiske studentsamskipnad.