Første møte i Rektorrådet

Rektorrådet i fusjonsprosessen mellom HiN, HiH og UiT avholder mandag 20. april første møte.

Rektorrådet i fusjonen mellom HiN, UiT og HiH er satt sammen av ledelsen, representanter for arbeidstakerorganisasjonene og studentene ved de tre institusjonene.

Første møte i Rektorrådet vil ta opp følgende saker til behandling:

  • Forretningsorden for rektorrådet
  • Intensjonserklæring
  • Mandat og sammensetning av arbeidsgrupper og faggrupper
  • Kommunikasjonsplan

Utover dette vil mandatet for Rektorrådet, organisering av fusjonsprosessen, arbeidsbeskrivelse for fusjonssekretariatet, hjemmesiden for fusjonsprosessen og milepælsplan for arbeidet tas opp som orienteringssaker. Rektorrådet vil også under møtet diskutere budsjett for det videre arbeidet. 

Medlemmer i Rektorrådet:

Arne Erik Holdø, rektor HiN
Bjørnar Storeng, direktør HiN
Sara Kristine Nilsen, stud.rep HiN
Jan-Arne Pettersen, TEKNA HiN

Anne Husebekk, rektor UiT
Sveinung Ekeland, viserektor UiT
Lasse Lønnum, direktør UiT
Daniel Hermansen, stud.rep UiT
Ellen Dahl, forsker.forb UiT

Bodil Severinsen Olsvik, rektor HiH
Karl Erik Arnesen, direktør HiH
Baard Herman Borge, Unio/Forskerforbundet HiH
Kurt T N Klaussen, stud.rep HiH

Britt Elin Steinveg, assisterende direktør ved UiT er sekretær for Rektorrådet.

Agenda og saksdokumenter til møtet finnes nederst på siden.

 

Referat fra møtet finnes også nederst på siden.