Møte i Rektorrådet 1. september

Rektorrådet avholder møte i Narvik 1. september.

Vedlagt ligger møteinnkallingen med saksdokumenter og en oversikt over innkomne SAKS-midler.