Statsbudsjettet 2016: Mer penger til fusjonsarbeid

Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner ekstra i SAKS-midler til neste år. Det fusjonerte UiT vil kunne få midler fra denne potten.

Universiteter og høyskoler som fusjonerer vil få mer penger å rutte med neste år. Illustrasjon: Colourbox

SAKS-midler (samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing) er Regjeringens pengepott som skal hjelpe institusjonene med kostnadene forbundet med å fusjonere.

I neste års statsbudsjett som ble lagt fram 7. oktober, er det satt av 100 millioner kroner ekstra i SAKS-midler til alle fusjoner i UHR-sektoren. Det er en økning fra i år, da det ble bevilget 75 millioner kroner.

Det er godt nytt for HiH, HiN og UiT som er midt inne i en fusjonsprosess som krever mange ressurser. Fusjonsprosessen er tildelt 11 millioner kroner for 2015, og er lovet (men ikke formelt tildelt) det samme beløpet i 2016.

Les også: Slik blir fusjonsmidlene fordelt

– Gode universiteter og høgskoler spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å utvikle den kunnskapen vi trenger for å lykkes i framtiden. Vi vet at sammenslåinger koster – derfor prioriterer vi universitetene og høgskolene i budsjettet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

I statsbudsjettet foreslås det dessuten at det fusjonerte UiT får en totalbevilgning på 2 924 094 000 kroner i 2016. I 2015 fikk UiT Norges arktiske universitet en bevilgning på 2 446 355 000 kroner, HiN en bevilgning på 204 997 000 kroner og HiH en bevilgning på 148 672 000 kroner.

Hensikten med fusjonene og den nye strukturreformen innen UHR-sektoren, er å sikre kvalitet og robusthet i norsk høyere utdanning og forskning.