Informasjon til studenter ved HiN og HiH

1. januar 2016 fusjonerer UiT, HiH og HiH. For deg som er student ved høgskolene fører fusjonen til en rekke endringer du trenger å vite om.

Fra semesterstart 2016 er du student ved UiT Norges arktiske universitet, men du skal som vanlig semesterregistre deg via studentweb. Pass bare på å registrere deg i rett studentweb, for UiT vil i en overgangsfase ha tre studentwebber - en for hver av de tre fusjonspartnerne.

Du kan semesterregistrere deg allerede nå.

Ta vare på ditt gamle HiH- eller HiN-studentkort også etter fusjonen. Du vil ha bruk for det i vårsemesteret. Fra høsten 2016 skal du kun bruke ditt nye UiT-studentkort.

Du kan lese mer detaljert om semesterregistrering, studentkort og regelverk på disse informasjonssidene.

For English version please click here.

Semesterstart i 2016 er 12. januar.