Rapport fra ekspertutvalg sosialfag

Ekspertutvalget for samfunnssikkerhet, sikkerhet og bRerdskap leverte sin rapport 29.juni.

Ekspertutvalg for sosialfagene har nå levert sin rapport. Rapporten er sendt på høring til fakultetene, tjenestemannsorganisasjonene og studentparlamentet. Høringsfrist er 3.oktober. Rapporten finner du på denne lenken