Omstillingsavtale er forhandlet

Kunnskapsdpartementet og de sentrale tjenestemannsorganisasjonene forhandlet 19.august frem omstillingsavtale for fusjonen mellom UiT Norges arktiske universitet, Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik.

Avtalens formål er å sikre de ansattes medbestemmelse og rettigheter i henhold til lov og kollektive og indivduelle avtaler og sentrale personalpolitiske retningslinjer for omstillingsabeidet.

 

Brev fra Kunnskapsdepartemetet og omstillingsavtalen finner dere på denne siden: https://uit.no/fusjon/art?p_document_id=428739