Rektorrådet

Rektorrådet i fusjonen mellom HiN, UiT og HiH er satt sammen av ledelsen, representanter for arbeidstakerorganisasjonene og studentene ved de tre institusjonene. Denne siden gir en oversikt over aktiviteten i Rektorrådet.

Møter i Rektorrådet

Viktig fra Rektorrådet