Hva har skjedd siden sist?

På Peter F. Hjort-seminaret møtes vi for å drøfte næringsrettede problemstillinger - og for å legge grunnlaget for verdiskaping og innovasjon. På denne siden ønsker vi å vise fram eksempler på initiativ og samarbeid.

Næringsliv og UiT-studenter i Sør-Troms og Nordre Nordland kobles tettere – UiT.no 02.02.2021

Instituttene for geovitenskap er tildelt 4,4 mill. kroner for prosjekt om internship i geofag – UiT.no 15.12.2020

To UiT-prosjekter får penger til å koble studenter og arbeidsgivere – UiT.no 15.12.2020

3D-print kan bli industrieventyr i nord – UiT.no 13.11.2020

UiT styrker samarbeidet med Narvik kommune – UiT.no 30.10.2020

UiT styrker samarbeidet med arbeidslivet – UiT.no 14.10.2020

Heldigital møteplass for studenter og arbeidsliv – UiT.no 03.09.2020

Har fått næringslivsmentorer også i Nordland – UiT.no 15.06.2020

UiT får to nye sentre for forskningsdrevet innovasjon – UiT.no 12.06.2020

Peter F. Hjort-seminaret 2020 i Alta

Vil stimulera til entreprenørskap – UiT.no 09.03.2020

Historisk avtale signert i Alta – UiT.no 05.03.2020

UiT inngår samarbeid med Hæren – UiT.no 27.02.2020

Inngår samarbeid om havforskning – UiT.no 26.01.2020

EU-prosjekt skal gjera ph.d.-utdanninga meir næringslivsretta – UiT.no 24.01.2020

Styrker samarbeidet om folkehelse – UiT.no 16.01.2020

UiT samarbeider enda tettere med industrien for å redusere CO2-utslipp – UiT.no 27.11.2019

Finn drømmejobben på Arbeidslivsdagen 2019 – UiT.no 05.09.2019

Når Tromsøbadet blir masteroppgave – UiT.no 23.08.2019

ArcLog åpnet i Narvik: Vil bidra i nordnorske vekstnæringer – UiT.no 06.06.2019

Ingeniørstudenter får seg jobb før de er ferdige med studiet – UiT.no 24.05.2019

Næringslivssummit 2019 – UiT.no 23.05.2019

Drøftar infrastruktur i Nord-Noreg med arbeids- og næringsliv – UiT.no 15.03.2019

Equinor og UiT signerte forskningssamarbeidsavtale – UiT.no 30.01.2019

Ny næringslivsmentor ved UiT – UiT.no 27.11.2018

Starten på et spennende samarbeid med næringslivet – UiT.no 14.11.2018

Arbeidslivsdagen – en dag for alle – UiT.no 14.09.2018

Beregner energi fra avfall – UiT.no 27.04.18
Samfunnsrelevant, utfordrende og nyskapende er stikkord når ingeniørstudentenes bacheloroppgaver presenteres.

UiT - en drivkraft i nord – UiT.no 15.03.18
Peter F. Hjort-seminaret arrangeres i år for fjerde gang ved UiT. Årets seminar ser på UiTs rolle de 50 siste årene, og hvilke muligheter som finnes i framtida.

Ministeren fornøyd med nytt NHO/UiT-samarbeid – UiT.no 07.03.18
NHO Arktis og HSL-fakultetet skal jobbe sammen for å gi studenter kortere vei inn i næringslivet. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø jubler.

Meiner fleire må utdannast til privat sektor – UiT.no 23.01.18
UiT har lykkast utruleg godt med å utdanne arbeidskraft til offentleg sektor – særleg innan helse. No må universitetet få fleire kandidatar inn i privat sektor.

Vil styrke kunnskapsutvikling og innovasjon – Mip.no 13.12.17
I november ble det signert ny samarbeidsavtale mellom Mo Industripark AS og UiT – Norges arktiske universitet. Målet er å bidra til gjensidig kunnskapsutvikling og innovasjon i MIP AS og bedriftene i Mo industripark.

Får millioner til kompetansesenter – UiT.no 11.12.2017
Forskningsrådet tildeler prosjektet Kompetansesenter for bygg- og anleggsbransjen i nord 13,7 millioner kroner.

Tilbyr BA med livsfilosofi og jobbpraksis – UiT.no 05.12.2017
Nå kan du studere filosofi, arkeologi eller russlandsstudier og samtidig få nyttig jobbpraksis.

Helsehuset gir unik praksis for studentene – UiT.no 01.12.2017
Helsefak-studentene som har praksis ved Helsehuset i Tromsø skal jobbe i tverrprofesjonelle studentteam – sammen med reelle pasienter i autentiske kliniske situasjoner.

Nye viserektorar ved UiT – UiT.no 30.11.2017
Kriss Rokkan Iversen og Sveinung Eikeland er i dag tilsett som viserektorar ved UiT Norges arktiske universitet.

Vil bidra til betre avfallshandtering – UiT.no 01.11.2017
Remiks Miljøpark AS og UiT Norges arktiske universitet inngår ei samarbeidsavtale for å styrke og vidareutvikle kunnskapsutvikling og innovasjon innanfor tema knytt til avfall og miljø.

Kunnskapsministeren møtte fremtidens arbeidskraft – UiT.no 24.10.2017
Norges fiskerihøgskole er opptatt av at studentene skal få relevant kompetanse for arbeidslivet. Det blir lagt merke til av Kunnskapsdepartementet.

Har du en god idé? – UiT.no 15.10.2017
Nå kan alle studenter ved UiT få hjelp til å realisere sin gode idé eller innovasjon. Det skal start-up tjenesten Idegeneratoren hjelpe til med.

Syv av ti UiT-studenter får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning – UiT.no 14.09.2017
Et flertall av studentene blir igjen i landsdelen etter utdannelsen ved UiT Norges arktiske universitet, og over halvparten får jobb før de er ferdig med studiene.

Universitetets største karrierearrangement rett rundt hjørnet – UiT.no 11.09.2017
På Arbeidslivsdagen kan studentar ved UiT Norges arktiske universitet knyte kontaktar med over 80 arbeidsgivarar frå inn- og utland.

15 nye studieplasser til UiT innen IT – UiT.no 14.07.2017
Regjeringen har tildelt midler til 250 nye studieplasser innen informasjonsteknologi. 15 av disse fireårige studieplassene tildeles fakultet for naturvitenskap og teknologi i Tromsø.

Humaniora-studenter vil ha tettere samarbeid med næringslivet – UiT.no 15.03.2017
Koblingene mellom jobb i næringslivet og de humanistiske fagene må bli tettere og mer synlig, mener studenter deltok på Peter F. Hjort-seminaret om Humaniora i endring.

Knytter sterke bånd til næringslivet – UiT.no 16.02.2017
Peter F. Hjort-seminaret ved UiT Norges arktiske universitet har blitt en viktig møteplass mellom næringslivet og akademia. 15. mars arrangeres seminaret for tredje gang.

Får skryt for praksisordning – UiT.no 14.02.2017
Praksisemnet i fiskeri- og havbruksvitenskap ved UiT brukes som eksempel på kvalitet i en ny stortingsmelding. Peter F. Hjort-seminaret har vært viktig i arbeidet med ordningen.

Milliondryss til reiselivet i Nord-Norge – skal lære opp lokalt næringsliv vintertroms.no – 28.11.2016 
Innovasjon Norge bevilger 2,0 millioner kroner til Vinter Troms AS til deres prosjekt Arctic Tourism Competence for kompetanseutvikling i lokalt næringsliv.

Nå skal UiT opprette et senter for fornybar energi – iTromso.no 16.05.2016 
110 millioner kroner er prislappen på UiT sitt nye senter for fornybar energi og håndtering av klimagasser. – Skal bygge opp et internasjonalt konkurransedyktig forskningmiljø, sier Anne Husebekk.

Kommunehelsetjenesten blir en viktigere utdanningsarena – UiT.no 11.05.2016  
Helsetjenestens økende behov gjør praksisplasser i kommunene til en stadig viktigere utdanningsarena.

Ingeniørstudentene finner løsninger for næringslivet – UiT.no 02.05.2016
Formidlingsglede og problemløsning på høyt nivå da ingeniørstudentene presenterte sine næringslivsrettede prosjektoppgaver.

Næringslivsgründere inn som professorer – UiT.no 27.11.2015
Hurtigruta, Finnmark Rein AS, Tromsø fiskeindustri AS og Leonard Nilsen & Sønner AS er noen av selskapene som vil inn på universitetet. Nå får de også muligheten gjennom 9 VRI-professorater. Sist ut er Tormod Amundsen, reiselivsgründer og administrerende direktør i Biotope, som blir industriprofessor II.

Reiselivsbedrifter jubler – iTromsø 23.11.2015
Med stor drahjelp fra Innovasjon Norge kan 57 nordnorske reiselivsbedrifter satse enda tyngre på nordlys- og vinterturisme.

Få en student til å løse dine utfordringer – arktiskvedlikehold.no
Har du en problemstilling du gjerne skulle ha fått løst så kan du nå få en master- eller bachelorstudent ved UIT eller NTNU til å gå løs på den, forklarer UITs samfunnskontakt Arve Paulsen. 

Vi er sjømatnæringens fremtidige superhelter – UiT.no 08.06.2015
Studenter på fiskeri og havbruksvitenskap får nå endelig et lengre praksisopphold i sjømatnæringa som en del av studietilbudet. På tide, jubler både studenter, ansatte og næringa sjøl.