Har fått næringslivsmentorer også i Nordland


For første gang har UiT Norges arktiske universitet knyttet til seg næringslivsmentorer også i Nordland. To av disse samarbeider med forskningssentre ved UiT i Narvik.

Rektor Anne Husebekk er fornøyd med at UiT også har knyttet til seg næringslivsmentorer i Nordland i 2020. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Det er i 2020 hele 18 næringslivsmentorer knyttet til UiT i Nordland, Troms og Finnmark. Hovedmålet med mentorordningen er å bidra til økt forskningsbasert innovasjon og verdiskaping innen næringslivet i Nord-Norge gjennom samarbeid med UiT Norges arktiske universitet. 

For første gang er altså Nordland fylke innlemmet i ordningen. Her retter ordningen seg mot bedrifter innen reiseliv, infrastruktur, industri og marine næringer som ønsker samarbeid med UiT.

Næringslivsmentorer Nordland 2020 er:

Stig Nerdal, Transportutvikling, Narvik  ArcLog - Arktisk senter for logistikk, ved Wei Deng Solvang og Bjørn Bremer, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved UiT i Narvik
Trond M Andersen, Statens vegvesen BA-senter Nord ved Raymond Riise og Jørn Eldby, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved UiT i Narvik
Bjørn Fjukstad, Dips Bodø Institutt for Informatikk, ved Anders Andersen og Lars Ailo Bongo
Cecile Nordvik, Rana utviklingsselskap Sefu/Morten Åsland; Helgelandssatsningen

I tillegg er Monica E Hermansen, Gratanglaks, knyttet til ArcLog ved UiT i Narvik fra region Troms i år.  

Rektor ved UiT, Anne Husebekk, understreker at ordningen med næringslivsmentorer er svært verdifull for både universitetet og næringslivet i nord.

– Næringslivsmentorene er verdifulle kontaktpunkter mellom UiTs fagmiljøer, studenter og næringslivet. Mentorene deltar i undervisning, spiller inn på oppbygging av studieprogram og er kontaktpunkt for våre studenter som har praksis i næringslivet. Mentorene får god innsikt i universitetet. Vi mener ordningen er verdifull og må videreføres minst på det nivået den har i dag, sier hun.

Samarbeidet skal blant annet gi bedrifter tilgang til forskning og ikke minst skape nye fellesprosjekter i skjæringspunktet mellom utdanning/forskning og innovasjon. Bærekraftig virksomhet er en felles målsetning og går som en rød tråd gjennom alle samarbeidsprosjektene. Ordningen med næringslivsmentorer er et av samarbeidsområdene og ordningen som er stadig mer ettertraktet, finansieres nå for niende år i samarbeid med Norges Forskningsråd og fylkeskommunen.

Ordningen har ulik historikk i det som opprinnelig var tre fylker, og det er derfor i dette siste året til Forskningsrådets Forregion-program fremdeles tre separate utlysninger som en overgangsordning. Det har derfor vært viktig at institutt, senter eller fakultet som søker Næringslivsmentor 2020 forholder seg til retningslinjer tilhørende bedriftens geografiske tilhørighet. Det er UiTs fagmiljø som søker om næringslivsmentor. Maksimalt støttebeløp er 200.000 kroner.

På Twitter   #norgesarktiske