Næringslivsgründere inn som professorer

Hurtigruta, Finnmark Rein AS, Tromsø fiskeindustri AS og Leonard Nilsen & Sønner AS er noen av selskapene som vil inn på universitetet. Nå får de også muligheten gjennom 9 VRI-professorater. Sist ut er Tormod Amundsen, reiselivsgründer og administrerende direktør i Biotope, som blir industriprofessor II.
Utsi, Inger Elin Kristina
Publisert: 26.11.15 00:00 Oppdatert: 27.11.15 00:17

 

REISLIVSGRÜNDER: Tormod Amundsen blir industriprofessor ved Finnmarksfakultetet. Han er en av ni nye næringslivsprofessorer ved UiT Norges arktiske universitet.

 

Noen av de gjennomgående strategiene til UiT Norges arktiske universitet er å bidra til at studenter kommer i kontakt med nærings- og arbeidslivet i løpet av studiene og prioritere samarbeidspartnere som bidrar til å heve UiTs forskningskvalitet.

 

VRI Finnmark og VRI Troms skal bidra til at forskningsmiljøer blir mer næringsorienterte og at næringsmiljøer får økt kunnskap om hvordan forskning kan bidra til verdiskapning i bedriftene. Og det er mange i næringslivet som ønsker å samarbeide med UiT. Til de 7 ledige professor II-stillingene i Troms var det 13 søknader.  

 

Toppledere inn på UiT
I tillegg er det i Finnmark nylig gitt tilsagn til to slike professorater, der Tormod Amundsen er den som sist ble tilsatt. Dermed kan reiselivsstudentene ved universitetet kan se fram til en foreleser med omfattende bransjeerfaring og kompetanse på internasjonal reiselivsmarkedsføring. VRI-prosjektet skal nettopp muliggjør at bedriftsledere med spesiell erfaring og kompetanse kan engasjeres i professor II-stillinger.

 

- Vi ser umåtelig fram til å samarbeide med Tormod Amundsen! Vi er glade for at reiselivsnæringa bindes sammen med UiT Norges arktiske universitet. Med Amundsens omfattende erfaring som innovativ arkitekt og solid kompetanse i reiselivsmarkedsføring og profilering, vil instituttets kobling til bransjen på både regionalt og internasjonalt nivå bli sterkt forbedret, sier Young Sook Lee, instituttleder ved Institutt for reiseliv og nordlige studier, Finnmarksfakultetet.

Tormod Amundsen og selskapet Biotope jobber med helhetlig destinasjonsutvikling. Siden 2009 har selskapet hatt fokus på å sette Varanger på kartet som verdens fremste arktiske fugledestinasjon. Den påtroppende industriprofessor II, Tormod Amundsen, ser fram til å bidra med kunnskapsutvikling i nord.

 

- Finnmark er i mine øyne en av de mest fantastiske stedene i verden. Jeg har selv sett muligheter her og har gjennom eget firma jobbet målrettet med stedsutvikling og naturbasert reiseliv i flere år. Reiseliv er en næring i vekst samtidig som nye ideer og nye måter å jobbe på blir viktig. Nisjer, sosiale media, storytelling og helhetlig stedsutvikling blir bare mer og mer viktig.

 

 

Her er lista for hvem har fått VRI-professorater:

 

                                                    

Fagmiljø     Bedrift/samarbeidspartner
Institutt for geologi ved Mathias Forwick  Byggmesteren Tromsø AS ved Kjell Skog
AMB, NFH ved Hans Christian Eilertsen Tromsø fiskeindustri AS ved Jens-Petter Jøstensen
Norges fiskerihøgskole ved Kathrine Tveiterås    Brødr. Karlsen AS/Sjømatregion Midt-Troms

Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet ved Yngve Birkelund 

Lufttransport AS ved Stig Næsh Henriksen
Handelshøgskolen ved Derek Clark    Hurtigruten ASA ved Thomas Larsen
Institutt for fysikk og teknologi ved Björn Gustavsson Nordlyssenteret AS ved Torsten Aslaksen
Institutt for geologi ved Mathias Forwick Leonard Nilsen & Sønner AS ved Frode M. Nilsen
Finnmarksfakultetet ved Young Sook Lee Biotope ved Tormod Amundsen
Handelshøgskolen ved Jørund Greibrokk Finnmark Rein ved Are Figved

  

 Om VRIs professor II-ordning:

“Professor II fra næringsliv” er en støtteordning for forskermobilitet, som har til hensikt å:

-          få til tettere FoU-samarbeid mellom universet og næringsliv
-          mer relevant undervisning og FoU-aktiviteter i forhold til næringslivets behov
-         styrke forskningen i og for regionene og å få bedrifter inn i samarbeidskonstellasjoner med FoU-miljø. 

 

Er dette noe for ditt fagmiljø eller din bedrift, så kan du lese mer her.

 

 

Utsi, Inger Elin Kristina
Publisert: 26.11.15 00:00 Oppdatert: 27.11.15 00:17
Vi anbefaler